Dluží městu sto padesát tisíc, radní prodloužili nájemní smlouvu

Na březnovém jednání radních města Jihlavy došlo k prodloužení několika nájemních smluv dlouhodobým dlužníkům města.

Například na Brněnské ulici prodloužili radní města o rok nájení smlouvu ženě, která dlouhodobě neplnila sjednaný splátkový kalendář. Podle evidence města žena dluží statutárnímu městu Jihlava, mají nedoplatek na místním poplatku za odvoz komunálního odpadu a neuhrazené pokuty uložené Městskou policii Jihlava a Odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy v celkové výši 145.225,00 Kč .

V červnu 2017 podala výše jmenovaná žádost o prodloužení nájemní smlouvy, kterou Rada města Jihlavy dne 27. 7. 2017 svým usnesením č. 784/17-RM neschválila a paní bylo v srpnu 2017 toto usnesení doručeno včetně výzvy k vyklizení a předání bytu, což neučinila. Žena podala opětovnou žádost o prodloužení nájemní smlouvy, kde se snažila vysvětlit důvody pro neplnění svých závazků vůči statutárnímu městu Jihlava a důvody proč neuzavřela splátkové kalendáře.

Návrh byl předložen Radě města Jihlavy na 68. schůzi dne 13. 9. 2017, nebyl však projednán, ale bylo doporučeno paní upozornit na nutnost sjednání splátkových kalendářů a podání nové žádosti na uzavření nájemní smlouvy. Sdělení bylo paní doručeno v říjnu 2017 a zmiňovaná následně podala žádost o uzavření nové nájemní smlouvy s tím, že uzavřela splátkový kalendář. Rada města Jihlavy svým usnesením č. 1209/17-RM ze dne 6. 12. 2017 schválila uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku do 31. 12. 2018. Splátkový kalendář, sjednaný jako podmínka k podání nové žádosti o uzavření nájemní smlouvy, paní přestala plnit v březnu 2018, další splátka byla uhrazena až v lednu 2020.

Vzhledem k tomu, že nájemní smlouva skončila uplynutím sjednané doby (31. 12. 2018) a paní podala na Magistrát města Jihlavy žádost o prodloužení nájemní smlouvy až 2. 1. 2019 (na odbor správy realit doručená dne 18. 3. 2019), byla jí dne 2. 1. 2019 zaslána výzva k vyklizení a předání bytu do 30. 1. 2019 v souladu s ust. § 2285 občanského zákoníku. Tuto výzvu si paní nepřevzala a byt nepředala.

Na základě doporučení vedení města byl předložen do Rady města Jihlavy návrh na schválení uzavření nové nájemní smlouvy, která byla schválená usnesením č. 329/19-RM ze dne 4. 4. 2019 s účinnosti od 1. 4.2019 do 31. 3. 2020.

Majetkový odbor, oddělení domů vzhledem k výše uvedenému nedoporučil radním města prodloužení nájemní smlouvy k bytu. Případným prodloužením by vzniklo pro město riziko vzniků dalších dluhů vůči statutárnímu městu Jihlava, což je v rozporu s plněním Opatření primátorky č.1/2019 k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy statutárním městem Jihlava.

Žadatelka opakovaně nedodržuje podmínky nájemních smluv, nehradí dluhy, jednou z podmínek uzavření nájemní smlouvy byl i splátkový kalendář, který sice žadatelka cíleně uzavřela, ale jeho plnění nedodržela.

I přes veškerá varování dostala žena od radních města prodlouženou nájemní smlouvu o další rok.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů