Do otevření jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu zbývají jen týdny

Výstavbu jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu uzavírají drobné dokončovací práce. Už 11. prosince se po nové trase silnice I/38 projedou motoristé historicky poprvé.

Práce v těchto dnech zahrnují instalaci svodidel na mostech, dohrabávky a dohutnění krajnic, dokončován je systém odvodnění a upravován je okolní terén. Kolem nové komunikace jsou postupně vysazovány desítky sazenic listnatých stromů, jako jsou habry, lípy nebo javory.

Budování 4124 m dlouhé a zcela nové komunikace jsme zahájili v roce 2019. Díky ní dojde k propojení silnice I/38 na severním okraji města se silnicí I/34 na východním okraji a tím pádem i k odvedení tranzitní dopravy mimo střed Havlíčkova Brodu.

Součástí stavby je celkem 10 mostních objektů, z toho 7 na silnici a 3 nad silnicí a k tomu jeden podchod. Motoristům budou k dispozici dvě mimoúrovňové křižovatky, a to MÚK Termesivy a MÚK Skalka. Pamatováno je i na ochranu přírody. Silnici lemuje stovky metrů dlouhé a přibližně půl metru vysoké hrazení z pozinkovaného plechu, které má zabránit průniku obojživelníků z přilehlých mokřadů na vozovku. Obchvat ve třech místech překlenuje železniční trať a v šesti místech místní toky, včetně řeky Sázavy. Celkový objem zemních prací je výjimečný. Odkopáno bylo 469 tisíc m³ zeminy a v násypech jí je použito přes 194 tisíc m³. Na vozovku bylo upotřebeno přes 40 tisíc tun asfaltové hmoty.

Zhotovitelem je sdružení společností Strabag a.s., M-Silnice a.s. a Porr a.s., které provádí práce za 1598,34 mil. korun bez DPH. Slavnostní uvedení stavby do provozu chystáme v pondělí 11. prosince, v odpoledních hodinác

Celková délka hlavní trasy činí 4,1 km. Součástí je sedm mostů, jejichž celková délka činí jeden kilometr, tři nadjezdy, dvě okružní křižovatky, podchod pro pěší.

Stavba obsahuje 105 stavebních objektů, plocha vozovek činí 53 290 m2. Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů