(DOKUMENT) Dopis zastupitelů Dlouhé Brtnice k nabídce větrných elektráren TCN energie

Vážení spoluobčané, obec Dlouhá Brtnice obdržela nabídku od několika společností majících zájem
vystavět v katastru obce několik větrných elektráren.


Jelikož katastr Dlouhé Brtnice leží na větrné mapě v oblasti s téměř ideálními hodnotami větru, je
jisté, že v případě umožnění výstavby těchto elektráren, budou v blízké budoucnosti v našem dohledu
tyto elektrárny stát. Naše obec se touto věcí musí zabývat už jen z toho důvodu, že nás čekají nutné a
neodkladné investice. Nejde jen o potřebnou občanskou vybavenost, kterou je např. rekonstrukce
základní školy. Jedna z největších investic, která už je těsně před námi, je státem nařízená výstavba
centrální čističky vod a s ní související úprava kanalizace za několik desítek milionů korun. Nejspíš si
každý dovedeme bez této čističky život představit, ale volba není na nás. Obce musí hledat způsoby
financování takovýchto projektů a peníze se samy nikde neobjeví. Proto zřejmě žádná obec v našem
okolí nebude odmítat případnou nabídku peněz z provozu například větrných elektráren ve svém
katastru. A my se můžeme rozhodnout, jestli svolíme k tomu, aby tyto elektrárny stály na našem
katastrálním území a pravidelně přinášely obci nemalý finanční obnos a zároveň bychom tyto stavby
nechali umístit tam, kde nám budou nejméně vadit, nebo jestli tuto možnost přenecháme sousedům
a takto uvidíme na tyto stavby pravděpodobně ještě lépe, ale korunu z nich nedostaneme.
Pokud odhlédneme od čerpání úvěrů a s tím spojených kroků, případně dotací (vyžadují finanční
spoluúčast obce), není v tuto dobu v dosahu nabídka obci na jiný způsob získání finančních
prostředků potřebných k dalšímu budování.

V minulém týdnu se zde na schůzi zastupitelstva obce představila jedna ze společností majících
zájem s naší obcí spolupracovat – společnost TCN energie. Tato společnost nabízí obci nejvyšší
finanční zhodnocení a odlišuje se od ostatních i formou celého projektu. Společnost TCN energie má
zájem o společný podnik s obcí Dlouhá Brtnice formou společnosti s ručením omezeným, kdy by obec
nevkládala žádné finance, ani neposkytla jako vklad svoje nemovitosti. Zjednodušeně řečeno – svojí
účastí ve společném podniku by se obec Dlouhá Brtnice stala 10% podílníkem ve společnosti a měla
by tím nárok na vyplácení 10% dividend, což by činilo více než 3 miliony KČ z jedné elektrárny ročně.
Obec by měla ve vedení společnosti desetiprocentní hlas, ale zároveň právo veta. Společnost TCN
energie nabízí smlouvu na 20 – 25 let, pozemky pro stavbu elektráren by si pronajala od vlastníků
pozemků za pětinásobek hodnoty maximální dotace poskytované na 1 ha v zemědělství
plus přihlédnutí k inflaci. Společnost by měla sídlo v Dlouhé Brtnici a danila by vytvořený zisk zde.
Dále je obsahem návrhu smlouvy zřízení fondu, kam by prvních 15 let chodily finance potřebné na
uvedení do původního stavu všech pozemků pronajatých k realizaci projektu a opětovné doplnění
orné půdy na dotčené plochy. Veškeré investice do projektu by byly hrazeny společností TCN energie
s tím, že by jí patřilo 90% zisku. Provoz elektráren by byl zajištěn servisní smlouvou ošetřující ušlý zisk
vzniklý při delší poruše. V případě neúspěchu při realizaci projektu by se obec se společností TCN
energie rozešla, společná společnost s ručením omezeným by zanikla a obci by nevznikly ani v tomto
případě žádné závazky a náklady. Obec nechala právně prověřit návrh nabídnuté smlouvy a bylo jí
sděleno, že je určitě nutné zachovat obezřetnost, ale nabídnutý návrh smlouvy je nastaven pro obec
přívětivě a standartně. Dalšími odborníky bylo uvedeno, že kalkulace v nabídce jsou počítány bez
případné dotace, ale jsou naprosto reálné a přibližně stejné používají i jiné společnosti. Ke společnosti
TCN energie je nutno poznamenat, že naše obec by nebyla zdaleka jedinou obcí, se kterou tato
společnost touto formou spolupracuje.
Obec má stále možnost jít cestou tohoto společného podniku s vyšším finančním zhodnocením, nebo
přistoupit na umožnění provozu jiné společnosti bez vlastní účasti za několikanásobně nižší odměnu.
Tato druhá možnost bez účasti a vlivu obce ale nemusí nutně znamenat úspěch. Pak ještě pořád zbývá
i možnost nedělat nic.

V případě výstavby by bylo zájmem obce umístění elektráren severozápadně od obce, kam není
svým výhledem orientovaná většina nemovitostí a tyto stavby by pro většinu obyvatel nebyly neustále
na očích.

Zastupitelstvo obce chce znát názor občanů na výstavbu větrných elektráren v katastru obce
Dlouhá Brtnice. Proto bude spuštěna v nejbližších dnech nezávazná anketa ohledně zájmu občanů na
této snaze obce zajistit si do budoucna pravidelný finanční příjem umožňující nejen budovat, ale
přímo posílat získané finance k obyvatelům. Tím je myšleno např. snížení daně z nemovitosti na
původní koeficient, po povinném zprovoznění centrální čističky udržení ceny vodného a stočného na
co nejnižších hodnotách místo razantního zdražení pro nutné vyrovnání nákladů na její provoz a dále
např. reálná možnost získání nejvyšších dotací, na které obec v současnosti nemůže dosáhnout díky
její povinné finanční spoluúčasti na dotovaných projektech.

Zastupitelstvo obce hodlá přihlédnout k názoru většiny, proto prosíme o co nejpečlivější zvážení odpovědi v budoucí anketě a o maximální účast.
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů