(DOKUMENT) Návrh radní Čermákové na přejmenování parkánu sv. Václava

Vážení zastupitelé města Jihlavy,

protože vracím k jednání návrh o pojmenování jedné z historicky zajímavých a svým odkazem důležitých částí města, považuji za správné a nezbytné vás touto cestou informovat o důvodech, které mě k tomu vedou.
Pojmenování takových míst je zpravidla záležitost dlouhodobá a měla by vycházet ze skutečných kořenů a místních i společenských vazeb. Naopak neměla by být dílem náhody nebo lehkovážnou politickou hrou. Takový přístup bývá časem obvykle usvědčen z povrchnosti a neobstojí.

Koalice Zijeme Jihlavou, radní Silvie Čermáková zcela vlevo

Pojmenováním místa do něj vkládáme vzkaz do budoucna, je to součást našeho odkazu. Obracím se na Vás, abyste ještě jednou zvážili, jaké principy a které hodnoty ukotvují město Jihlavu pevně v kontextu evropských dějin. Protože na nich je založena nejen minulost, zastřená zejména zátěží 20. století, ale především budoucnost. Jsem si jistá, že ji Jihlava na svých základech může stavět.

V závěru jednání červnového zastupitelstva, na kterém byl název Parkán Sv. Václava přijat, došlo k nepřehledné situaci. V důsledku dlouhého jednání v náročných podmínkách mohlo být ovlivněno rozhodování v tomto bodě.

Na návrh koaličních kolegů a se souhlasem Rady města proto podávám návrh znovu.

Název byl zvolen jako způsob, jak oživit v povědomí Jihlavanů existenci kaple sv. Václava, která byla vystavěna v místech dnešní hradební zdi a sloužila od roku 1400 do svého zničení švédským vojskem při přestavbě hradeb v roce 1647. Byla považována v jinak převážně německé Jihlavě tradičně za kapli českou, první český kazatel je znám z roku 1413. Zbytky obvodového zdiva, místo hlavního oltáře a několik žulových klenebních žeber bylo objeveno jihlavským muzejníkem Johannem Hauptem při úpravách hradebních zdí v r. 1892. Některé kamenné dílce byly uloženy v lapidáriu jihlavského muzea, některé části gotických okenních skruží byly zazděny do hradební zdi za kostelem, kde jsou dodnes.

Kromě kaple Sv. Václava ale chce zároveň tuto část hradebního parkánu spojit i s osobností Václava I. jako zakladatele města, v jeho době začíná těžba stříbra v Jihlavě a Václav I. má velkou zásluhu na právním zakotvení této činnosti. Díky významnému a ojedinělému Jihlavskému hornímu právu potom patřilo město po několik staletí k významným centrům oblasti střední Evropy. Jihlavské právo v sobě kromě horního práva ukotvilo pět základních svobod jihlavského privilegia a stalo se samo zdrojem, z něhož čerpala vrchní správa jiných městských právních oblastí českých zemí.

Také osobnost Václava II. je s počátky města a s těžbou stříbrných rud úzce spojena. Toto i jeho osobní spojení s městem dokazuje i to, že se tady možná zasnoubil či oženil s Gutou Habsburskou.

Právě proto, že lze jméno Václav v souvislosti s Jihlavou vztáhnout na víc osobností, je z hlediska toho odkazu ve veřejném prostoru důležitější zdůraznit princip. Ten netkví v trvání na zdůraznění náboženského aspektu, ale v historickém a etickém vzkazu čitelném všem, nejenom těm, kdo vnímají svatost Václavovu. Kaple je tedy skrze osobnost Svatého Václava především symbolem smíru a tolerance (mnohem víc, než v protinávrhu zdůrazňovaného češství). Přítomnost menšinové české kaple v přirozeně německém prostředí je víc, než co jiného, důkazem výsady, které se v dějinách často nedostávalo: svobody vyznání a tolerance.

Název Václavský parkán odkazuje k minulosti, současnosti i k budoucnosti důležitým vzkazem o síle ducha a dobré vůle, odvaze, víře, svobodě a naději. Václavský parkán v plném kontextu zdůrazňuje právě ony výše zmíněné hodnoty a principy, které jsou pro demokratickou společnost nosné a nezbytné.

Kromě toho jde z praktického pohledu o název, který by měl znít v té podobě, v jaké bude přirozeně užívaný. Stejně jako máme ulici Benešovu, Komenského, Palackého a další.

V prostoru Václavského parkánu budou umístěny také lavičky přibližující další významné jihlavské osobnosti a osobnosti s městem spojené – v rámci vznikajícího projektu „Lavičky s osobností“. Zde umístěné lavičky budou odkazovat k historickým začátkům města a osobnostem Přemysla Otakara II., který městu udělil historicky významný stavební řád, a Ferdinanda I. Habsburského, který potvrdil městu důležitý dokument o náboženské toleranci odkazující k přijetí Basilejských kompaktát.

Součástí záměru je umístit zde také informaci zahrnující výše zmíněné osobnosti a historický kontext.

Věřím, že bude název Václavský parkán jako pojmenování místa vztahujícího se k tomuto důležitému principu spíše, než k jediné historické osobnosti, přijatý.

Děkuji za čas a pozornost, které jste tomuto textu věnovali
a přeji dobré dny.

S pozdravem

Mgr. Silvie ČERMÁKOVÁ
Rada města Jihlavy

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů