(DOKUMENT) Neveřejné usnesení Kraje Vysočina ke Sberbank

Kraj Vysočina poskytl serveru Občasník usnesení, které je v zápisu z jednání radních označeno za neveřejné. Usnesení bylo přijato po rozsáhlejší diskusi o které nejsou k dispozici žádné bližší informace.

Gericht schickte Sberbank Tschechien in Konkurs - Welt - VIENNA.AT

Text usnesení radních Kraje Vysočina je utajován z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (služební tajemství, obchodní tajemství, skutečnosti podléhající neveřejnému režimu ze zákona, zákaz šíření poplašné zprávy, zákaz ohrožení vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, zákaz neoprávněných zásahů do správních řízení a jiných úředních postupů).

Samotný neveřejný text usnesení radních Kraje Vysočina zní:

Rada kraje bere na vědomí informace o činnosti věřitelského výboru
ukládá ve věci „Návrh na schválení nákladů insolvenčního správce“ – hlasovat PROTI, s následujícím odůvodněním, které bude součástí zápisu o hlasování:
Kraj Vysočina není ochoten akceptovat předloženou výši nákladů na poradce insolvenční správkyně bez uzavřených požadovaných reliance letters. Nárůst předpokládaných nákladů během 1 týdne o 10 mil. + DPH je pak také faktorem, který si bez dalšího nemůže Kraj Vysočina
jako veřejnoprávní korporace dovolit akceptovat, zejména s ohledem na skutečnost, že zde existuje pochybnost o účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti takto vynakládaných prostředků, kdy proces prodeje je údajně opakován ve stejném režimu jako v době likvidace, přesto jsou však
počítány náklady na kompletní tvorbu dokumentace.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů