(DOKUMENT) Prohlášení ČSSD, Mez. fóra a KDU-ČSL V. Meziříčí: 25.únor v dějinách času

Nedávno jsme vzpomněli dvou výročí. To první – a nepoměrně starší – se týkalo celé naší země a – naštěstí – je již jen historickou událostí. 25. únor 1948. Vítězný únor. Vítězství čs. pracujícího lidu. Jak chcete….

Tehdy komunisté – po mnohaleté přípravě – v naší zemi převzali moc.

Nastalo 41 let totalitní vlády té jediné správné strany, toho předvoje, jehož vůdci jedině – na základě vědeckého učení marx – leninismu – věděli, co je pro lid dobré a tento lid – ať se mu to líbilo, nebo ne – musel tyto vůdce poslouchat….

To druhé – malé výročí – se týkalo pouze našeho města – a naneštěstí jeho důsledky trvají dodnes. Datum v měsíci je shodné. 25. únor. Ale 2020…

Právě se vrácím z Hradu, od pana prezidenta…..těmito známými slovy Klementa Gottwalda začal mnohodesítek let trvající marasmus naší malé země…

Zastupitelstvo odvolává radu města pro ztrátu důvěry…nějak tak zněla slova zastupitele Tomáše Rapušáka, který ve spolupráci se zastupiteli ANO – inicioval převzetí moci v našem malém městě tehdejší opozicí.

Kolik let vlády té jediné chytré nynější koalice pana Rapušáka, pánů zastupitelů za ANO, a zastupitelů Společně VM a To pravé Meziříčí nastává, to ukáže teprve čas.

Lecos je ale shodné s výše uvedenou minulostí. Styl práce a argumentace. Zase slyšíme, že vzhled města musí určovat jenom odborníci /rozuměj architekti/ a my / rozuměj zastupitelé, občané/ se jejich názoru musíme podvolit, protože jsme jen nevzdělaní laici…Zase slyšíme, že studie Čechovy sady II je zcela špatná a proto současná „vláda“ nechá vytvořit jinou, podstatně lepší – a bez další diskuze, my jsme ti praví odborníci.. Opět slyšíme, že projekt relaxačního centra je megalomanský a proto vytvoříme další studii a zcela jinde, protože „ MY“ tomu rozumíme a VY jste jenom laici a proto NÁS, odborníky, musíte poslouchat! A pak je již skutečně nebezpečná argumentace pana starosty, který problematice koronaviru rozumí lépe, než lékař – zastupitel……a kdy rada města podporuje akce na náměstí s potenciálně  velkou koncentrací osob….Ale abychom byli v naší kritice konkrétní, zkusme se zamyslet nad některými kroky současné vládní koalice

1. Pronájem restaurace Obecník bratrovi pana starosty.

Jeden z prvních kroků nové rady. Právně možný, eticky a morálně ??!! A co střet zájmů ???

A skutečně město je ten správný subjekt, který ve svých prostorách má nechat provozovat několik restauračních zařízení???? S jakým finančním efektem pro město ??? Neskončily snad minulé pronájmy poměrně vysokým minusem?

2.Územní studie Čechovy sady II

Starosta Kaminaras a jeho souputníci konstatují, že původní studie je mizerná a nechává ing. arch. B.Zemanové / bez výběrového řízení/ za 240 tis Kč zpracovat studii novou. Význačným plusovým argumentem se pak stává možnost umístění do této lokality až 2500-3000 nových obyvatel. Zjevně chybí úvaha o občanské vybavenosti pro tyto nové občany. A prakticky je tímto likvidován prostor za atletickým stadionem, který byl minulým vedením ponecháván pro sportovní investice. Kde je konsenzus k této problematice mezi zastupiteli? Kde je možnost diskuze s obyvateli našeho města? Hejtmanu kraje Vysočina je nová studie prezentována, zastupitelům nikoliv… .

3.Relaxační centrum / v první etapě plánovaný základní bazén, později zevní prvky, wellness/.

Práce zastaveny novým vedením na úrovni studie / ta stála cca 400 000 Kč/.

Za 500 000 Kč zadána novým vedením nová studie – s cílem umístit bazén do prostor stávajícího koupaliště. Tuto variantu však minulé vedení města zavrhlo z mnoha faktických důvodů / nemožnost rozšiřování plochy koupaliště, chybějící parkovací plochy, záplavová zóna…./

Pokud by k likvidaci stávajících prací nedošlo, mohli jsme minulý rok či letos žádat o dotaci na základní plavecký bazén délky 25 m včetně výcvikového bazénu s mírou dotace až 90% !!! Ale jistě má pravdu pan zastupitel Šulc, že na bazén dotace nikdy nebyly a nikdy nebudou….asi tady někdo nemluví pravdu a hluboce se mýlí…..

Smutné je, že práce na bazénu zastavují zastupitelé v současné koalici profesí dětský lékař, ortoped, učitel tělocviku, ředitel praktické školy. Výsledný efekt?

K dnešnímu datu 900 000 za studie a koupat se můžeme jedině tak ve vaně…

4. Náměstí.

Nové vedení se rozhodlo naše náměstí zkrášlit. Sice v roce 2023 či o rok později je plánována jeho kompletní rekonstrukce / inženýrské sítě a povrchy/, ale to nebrání přeci tomu, abychom ještě do té doby nezainvestovali do náměstí několik miliónů korun.

Sice bylo předem jasné, že letos to vzhledem ke koronakrizi , se zimními sporty bude špatné, ale to nebrání současné vládní garnituře zakoupit za l mil Kč umělé kluziště, opět bez výběrového řízení. Argument opět jednoho pana radního – letos může být levnější , než příští rok, trochu zapomíná například na promarněný 1 rok záruční doby, nehledě na to, že, jak bylo výše uvedeno, cca za 2 roky opět vzhledem k rekonstrukci náměstí bruslit nebudeme. Anebo budeme, třeba letos v červnu? Alespoň v něčem budeme jedineční…..

Parkovací automaty. Mnohaleté téma, nikdy nedotažené. Po desítky let se vybíralo „vjezdné“ na náměstí a ať to bylo dobře, či špatně, byl to pro město vydatný zdroj příjmu. A nehledě na možnost zaměstnání několika výběrčích…

Nakoupíme nyní automaty, budeme je užívat cca 2-3 roky a pak..pak se uvidí..

Třeba v projektu na rekonstrukci náměstí budou uvedeny. Anebo také ne / jsou již modernější technologie/. Ale co, konečně jsme s tím hnuli. A milion sem, milion tam….

5. Ostatní.

Je potřeba vše plánovat. A tak městského zahradníka sice nemáme, ale zahradního architekta již ano. A na úvazek O,5. Konečně těch pár záhonů městské zeleně bude plánovitě oseto…A shání se – zatím neúspěšně – urbanista…. Jak řekl jeden současný pan ing., živící se architekturou, musíme se rozhodnout, zda chceme město průmyslové, nebo turisticky zajímavé, historické. Zřejmě tedy nový urbanista bude plánovat likvidaci stávajících průmyslových podniků, na jejichž ruinách vyrostou historicky zajímavé objekty…

A ti občané, kteří tímto krokem přijdou o živobytí, budou třeba v těchto objektech dělat kustódy……

A na závěr ještě otázka týkající se jednání ohledně výstavby  Lidlu. Stávající koalice jednoznačně nechce připustit výstavbu Lidlu na jeho pozemku vedle našeho náměstí. Na odkup tohoto pozemku od společnosti Rewe /vlastnící Lidl/ bylo z přebytku vyčleněno 10 mil Kč. My, opoziční zastupitelé již více než rok nejsme o stavu jednání se společností Rewe informováni, přestože za minulého vedení byla k této problematice ustanovena komise, která – pokud je nám známo – nebyla zrušena. Předsedou komise byl jmenován místostarosta Smažil.

Nesdělí nám tedy někdo, kdo je více informován, nám, zastupitelům, jaký je stav těchto jednání ???!!!

Vážení občané! Tímto jsme nastřelili jen několik problémů, které v našem městě za uplynulý rok – rok vlády nové koalice – nastaly.

Tím vůbec netvrdíme, že za minulého vedení bylo vše dobré. Byl tu však jeden zásadní rozdíl. Snažili jsme se s tehdejší opozicí více komunikovat , důkazem čehož byl například vznik několika komisí , řešící zásadní problémy města/ střed města, synagoga, plavecký bazén../. V těchto komisích byli zástupci opozice i koalice…..Minulé opozici – současné koalici – však vše bylo málo a argumentovala potřebou větší vstřícnosti, vzájemné otevřené komunikace, „nehrát“ si na opozici a koalici, problémy města řešit společně /nakonec proto tehdejší zastupitel Kaminaras zorganizoval „ výlet“ zastupitelů na radnici do Litomyšle, kde takto zjevně léta pracují/.

Musíme bohužel po roce konstatovat, že vše výše uvedené od tehdejší opozice byla jen prázdná slova.

Opak je pravdou. Lze je shrnout do dvou slov. Arogance moci…..

Ve Velkém Meziříčí dne 2.3.2021

Zastupitelský klub ČSSD, Meziřičského fóra a KDU-ČSL

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů