(DOKUMENT) Společné prohlášení statutárního města Jihlavy, Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Vodárenské akciové společnosti, a.s.

Vodohospodářský spor spěje k dohodě. Pokud vrcholné orgány města, svazu a VAS, a.s. schválí dohodu, dojde k ukončení sporů a narovnání vztahů od začátku roku 2021.

Vyjednávací týmy zúčastněných stran po vyjednávání dospěly ke konkrétním obrysům narovnání vzájemných vztahů a ukončení sporných řízení, včetně komplexního vyřešení fungování vlastníků provozně souvisejících vodovodů.

Po stránce finanční bude ke schválení v orgánech zúčastněných stran předloženo řešení, v rámci něhož je navrhováno, že město Jihlava si ponechá všechna peněžitá plnění dosud uhrazená městu ze strany Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a Vodárenské akciové společnosti, a.s. a Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko poskytne městu Jihlava formou příspěvku na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury částku v celkové výši 202 mil. Kč.

Po stránce majetkové dojde k převedení veškerého vodohospodářského infrastrukturního majetku sloužícího městu, a to s účinky převodu vlastnické práva na počátku roku 2021, s výjimkou tzv. společného nedělitelného majetku, zejména úpravny vody Hosov, přičemž tato záležitost zůstane nadále sporná a bude projednávána příslušnými orgány v intencích dosud zahájených řízení. Ostatní návrhy, žaloby a žádosti stran budou stranami vzaty zpět a příslušná řízení před soudy a správními orgány budou zastavena.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů