Enviropol předal odpad neoprávněné osobě, zjistili inspektoři ochrany životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí postupovala správně, když pokutovala firmu Enviropol za předání odpadů ke zpracování neoprávněné osobě. Za to byla firmě uložena pokuta dvacet tisíc korun plus tisíc korun náklady řízení. Žalobu proti uložení pokuty zamítl soud, neboť napadená rozhodnutí považoval za věcně správná, zákonná a vyčerpávající.

Waste - Wikipedia

Městský soud v Praze souhlasil s Ministerstvem životního prostředí, že ve správním řízení byla spolehlivě vyvrácena obrana firmy Enviropol spočívající v tvrzení, že na území Kraje Vysočina byl odpad pouze převážen (než byl na území Hlavního města Prahy převzat jinou společností ke zpracování).

Zákon o odpadech z roku 2001 rozlišoval u vozů určených pro svoz odpadů mezi mobilními zařízeními a přepravními prostředky, přičemž pro provoz mobilního zařízení právní úprava vyžadovala schválení krajského úřadu.

Předáním odpadů do mobilního zařízení společnosti, které nedisponovala pro území Kraje Vysočina potřebným veřejnoprávním povolením, předala firma Enviropol odpad ke zpracování neoprávněné osobě. 

Městský soud zabýval v souladu s požadavkem vyplývajícím z Listiny základních práv a svobod otázkou trestnosti skutku podle nové právní úpravy, respektive otázkou, zda nová právní úprava není pro společnost Enviropol příznivější, a to vzhledem k tomu, že se během řízení před městským soudem změnila právní úprava; zákon o odpadech z roku 2001 byl zrušen a nahrazen zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Soud shledal, že i přes uvedenou novelizaci není dán důvod ke zrušení správních rozhodnutí, protože snížení horní hranice pokuty nevypovídá samo o sobě o nepřiměřenosti konkrétní sankce. Uloženou pokutu pak soud považoval za přiměřenou a nepřistoupil proto k moderaci pokuty.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů