Klientka „Housing First“ platila nájemné jen čtyři měsíce v roce

Radní města Jihlavy schválili ukončení nájmu dohodou v jednom ze sociálních bytů města zařazených do projektu „Housing First – Bydlení především. Žádost o ukončení pronajatého bytu podala sama nájemkyně bytu. Projekt „Housing First“ předpokládá rychlé zabydlení osob bez domova v městských bytech s předpokladem zájmu bezdomovců o udržení nájemního bydlení.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou podala nájemkyně sociálního bytu a to z důvodů dluhů na nájemném a vyhnutí se vytváření dalších dluhů. Sociální byt poskytnut na dobu určitou jednoho roku od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021, v rámci projektu „Bydlení především“. Nájemkyně sociálního bytu už čtvrtý měsíc po uzavření nájemní smlouvy přestala hradit nájemné. Dle sdělení ekonomického odboru Magistrátu celkový dluh činí 24.747 Kč nedoplatek na nájemném a zálohách na služby. Jmenované byla zaslána výzva k úhradě dlužné částky. Dle této výzvy má nájemkyně povinnost uhradit nájemné a zálohy na služby za období srpen až říjen 2020 ve výši 16. 498 Kč nejpozději do patnácti dnů od doručení výzvy. Tuto výzvu si nájemkyně doposud u doručovatele nevyzvedla.

Dne 4. 11. 2020 dle předchozí telefonické domluvy se pracovnice Magistrátu dostavily do domácnosti klienty projektu „Housing First“. Doma byla zastižena nájemkyně, její druh a nejmladší nezletilé dítě. Pracovnice Magistrátu matce připomněla povinnost nahlásit nezletilého syna do evidenčního listu k bytu. Matka byla dotázána na úhrady nájemného. Uvedla, že za září nájemné neuhradila, v říjnu také ne. Je domluvena se svým otcem, že jí finančně vypomůže. Otec nezletilého byl dotázán, zda matce na výživu dětí přispívá – sdělil, že nikoli. Matce bylo poskytnuto poradenství ve věci dohody mezi rodiči o úpravě poměrů a stanovení výživného. Nájemkyně sdělila, že věc řeší, předpokládá, že jí otec teď na bydlení a výživu dětí přispěje.

Klientka projektu „Housing Firstu“ byla poučena o povinnosti hradit nájemné včas – opakované opožděné hrazení nájemného je důvodem k podání výpovědi nebo neprodloužení nájemní smlouvy. Sdělila, že ví, že se bude snažit situaci vyřešit. Do dnešního dne dlužné nájemné nezaplatila a svoji situaci řeší podáním žádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou.

Před vstupem do projektu byl u nájemkyně evidován dluh (dluh z titulu neuhrazení poplatku za komunální odpad z 2. pololetí 2018 a z roku 2019), který však neměl vliv na uzavření nájemní smlouvy. Tento dluh doposud není řešen žádným způsobem.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů