Kraj Vysočina objedná u krále lokálek Šatavy pětiletý provoz jemnické lokálky

Na dvacetikilometrové trati Moravské Budějovice-Jemnice by příštích pět let měla jezdit společnost Railway Capital Jana Šatavy. Dopravní služby v režimu Veřejné dopravy Vysočiny by měla začít poskytovat v dubnu 2023. Předpokládaná hodnota veřejné služby po dobu trvání smlouvy s dopravcem je 4 865 790 Kč a 48 464 vlkm. Předpokládaná doba trvání smlouvy je pět let.

Trať Moravské Budějovice – Jemnice je jedinou zachovanou připomínkou kdysi rozsáhlého projektu železnice spojující Moravský Krumlov s Třeboní. Nejen proto byla v roce 1996 k příležitosti 100. výročí otevření vyhlášena jako kulturní památka.

Projekt na výstavbu nové trati Moravské Budějovice-Jemnice vypracovali v roce 1886 profesoři Vysoké školy technické v Brně – ing. Alfred Lorenz a ing. Johan Brik. Trať Moravské Budějovice – Jemnice byla přitom jen malým úsekem plánované rozsáhlejší železniční sítě na jihozápadní Moravě, zbylé části však nebyly nikdy dokončeny. Původním záměrem bylo propojení Rakouské severozápadní dráhy a Dráhy císaře Františka Josefa, a to v trase Moravské Budějovice – Jemnice – Slavonice – Nová Bystřice – Třeboň. Spolu se dvěma odbočkami (Slavonice – Dačice – Telč – Kostelec a Slavonice – Waidhofen – Schwarzenau) měla projektovaná trať dosáhnout délky 92,542 km. Vlaky po ní měly dosahovat rychlosti nejvýše 25 km/h.

Po opuštění moravskobudějovického nádraží se trať krátkým stoupáním odpojí od trasy původní Severozápadní dráhy do Znojma a opustí západní okraj Moravských Budějovic. Nenápadným mostkem překoná vlak říčku Rokytku, přičemž zároveň podjíždí nejdelší silniční viadukt na Vysočině Vpravo v polích lze spatřit areál židovského hřbitova. Vlak překoná rozvodí Rokytky a Jevišovky a nejstrmějším klesáním na trati (20‰) dorazí do zastávky Jackov — východiště do rekreační oblasti Kosová. Následuje nejdelší stoupání na trati (1.5 km), ve kterém můžeme ještě v dálce pozorovat panorama Mor. Budějovic. Vlak projíždí romantickým zářezem s borovicemi a po chvíli dorazí do zastávky Dědice Kdysi zde bývala kusá kolej s nákladištěm pro dřevo z pily.

Náročné stoupání v obloucích za Dědicemi nás dovede k nejvyššímu bodu na trati. Odtud vlak pozvolna klesá k Rácovicím do údolí Bihanky. Rácovice jsou oblíbeným východištěm pěších i cyklistů pro výlety k rybníkům v rekreační oblasti Kosová, nebo opačným směrem na hrad Bítov. Vlevo se nám otevírá pohled na dominantu kraje – kostel ve Velkém Újezdě. V údolí Bihanky mineme malebnou skupinu nových rybníků a po krátkém stoupání již míjíme zahrádky v Třebelovicích. Vlak opatrně překříží silnici do Jemnice a zastaví ve stanici. Nádražní budova je zachovaná v téměř původním stavu a nákladiště s manipulační kolejí sloužilo do konce 80. let minulého století.

Cestou dále k Jemnici vlak zahouká před přejezdem silnice do Mladoňovic (rodiště Husova současníka Petra z Mladoňovic) a před námi se rozvíjí pohled na zalesněný Inženýrský kopec nad Jemnicí. Po několika obloucích vlak dorazí do zastávky Lhotice. Již předtím tušená Jemnice se na chvíli schová za obzorem. Po krátkém stoupání se ale vlak vyšvihne nanáhorní planinu a v prudkém pravém oblouku napřímí svůj směr již bez okolků k Jemnici.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů