Majitel zámku Brtnice dostal „motivační“ pokutu za neudržování kulturní památky

Krajský úřad Kraje Vysočina Vysočina uložil majiteli zámku Brtnice pořádkovou pokutu za neuvážené zásahy do podoby objektu. Magistrát města Jihlavy navrhoval sto tisícovou pokutu, která byla v odvolacím řízení snížena Krajským úřadem na dvacet tisíc korun.

„Konkrétně se jednalo o stavební úpravu spočívající v bouracích pracích a uložení nové technické instalace ve sklepě a při schodišti v nejstarším objektu zámku. Z hlediska odborné organizace státní památkové péče se jedná o nevratný destruktivní zásah. Realizací bouracích prací došlo k poškození chráněných hodnot kulturní památky a zároveň k ohrožení stability nosné konstrukce samé i konstrukcí na ni navazujících,“ informovala mluvčí Národního památkového ústavu Telč Ilona Ampapová.

Podle litery památkového zákona musí vlastník kulturní památky na vlastní náklady pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu.

Zámek Brtnice, původně sídlo Valdštejnů a Collaltů, náleží ke krásným stavbám svého druhu. Jedná se o rozsáhlý areál, kde je k vidění ojedinělá symbióza zámeckých budov a opevnění gotického hradu, který zámku vývojově předcházel.

V  roce 2020 Národní památkový ústav nedoporučil Ministerstvu kultury přidělení dotace na obnovu zámku Brtnice. Důvodem bylo to, že v roce 2019 byly provedeny nepovolené stavební úpravy, byly vybourány středověké zdi v prvním podzemním podlaží. Majitel zámku však prohlásil, že tyto úpravy neprovedl on, ale pronájemce daného prostoru.

Dlouhá desetiletí je majitelem chátrajícího brtnického zámku Oleg Rybnikář. Rybnikář získal objekt v dobách před rokem 1989 jako předseda Stavebního bytového družstva Svébyt. Po sametové revoluci zámek Brtnice několikrát papírově změnil majitele, statutárním zástupcem nového majitele byl vždy Oleg Rybnikář.

Původní sto tisícová pokuta od jihlavského Magistrátu byla Krajem Vysočina snížena na dvacet tisíc korun.

„Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče  a cestovního ruchu vydal rozhodnutí v odvolacím řízení  proti rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy ve věci přestupku vlastníka zámku Brtnice spočívající v nepečování o zachování kulturní památky a neudržování zámku v dobrém stavu. Krajský úřad správní rozhodnutí magistrátu změnil, ve smyslu redukce rozsah přestupku. Původní rozhodnutí o přestupku zahrnovalo i užívání objektu způsobem neodpovídajícím památkové hodnotě a technickému stavu a nechránění objektu před ohrožením poškozením a znehodnocením. To bylo i jedním z důvodů snížení výsledné pokuty. Pokuta udělena byla, rozhodnutí nabylo právní moci. Vlastník má povinnost pokutu zaplatit do 30 dnů. Pokuta je v tomto případě udělena za tzv. trvající přestupek (nepečování a neudržování objektu), to znamená, že její výše nemá být likvidační, ale „motivační“ upozorňující vlastníka na povinnost se o kulturní památku ve svém vlastnictví starat, pokud tak zjevně nečiní. Další postupy památkové péče tedy  záleží zejména na jeho následném postoji ve věci údržby a péče o zámek v Brtnici,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů