Nákup hokejového rozumu: Co si Jihlava objednala?

Město Jihlava si objednalo za více než tři sta tisíc korun analýzu možných obchodních modelů plánované Horácké multifunkční arény v Jihlavě, průzkum trhu potenciálních provozovatelů s cílem připravit dopadovou analýzu výstavby arény a jejího následného provozu.

Nákup hokejového rozumu možných modelů provozování přichází v době nejistoty státního příspěvku ve výši tří set milionů korun. Zájem o státní příspěvek je třikrát vyšší než může stát uspokojit.

Objednaná analýza má prozkoumat trh mezi potenciálními investory a provozovateli v oblasti definovaných multifunkčních areálů a definovat konkrétní podobu rozsah a možnosti spolupráce s případnými externími smluvními partnery.

Cílem je získat na základě průzkumu trhu zpětnou vazbu potenciálních investorů a provozovatelů na rozsah a způsob budoucího dlouhodobě finančně udržitelného funkčního využití celého areálu a definovat na základě toho následující parametry:

Vhodný smluvní vztah mezi provozovatelem, investorem a Objednatelem: Způsobu financování možných udržovacích a rozvojových investic. Délky smluvního vztahu a rozložení rizik projektu ve stavební a provozní fázi.

Komerční parametry případného smluvního vztahu, forma platebního mechanismu.

Průzkum trhu, Obsah:

Úvod do problematiky provozování a financování multifunkčních areálů.

Identifikace možných provozních modelů, jejich stručné představení, srovnání, výhody a nevýhody. Popsáni možnosti a modelů spolupráci se soukromým sektorem.

Rámcový finanční model prezentující možné provozní scénáře a očekávané peněžní toky, citlivostní analýza.

Dopadová analýza — identifikace finančních pozitivních dopadů vyplývajících z výstavby a následného provozu arény, kalkulace multiplikačního efektu.

Příprava podkladů pro průzkum trhu alternativních provozovatelů: Příprava podkladů pro diskuzi, příprava seznamu oslovovaných společnosti;

Osloveni a diskuze, schůzky:

Analýza obdržených závěrů a jejich vyhodnocení.

Shrnuti závěrů a doporučení konkrétních opatření a úprav stávajícího systému.

Výstupem bude manažerské shrnutí provedeného Průzkumu trhu určené pro vedeni Objednatele a samostatná textová část obsahujĺcí mimo jiné zpětnou vazbu oslovených provozovatelů i investorů.

Pro vyloučeni pochybností město Jihlava uvádí, že součásti díla jsou poradenské služby výhradně finančního charakteru. Součástí díla nejsou poradenské služby technické, právní ani daňové povahy.Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů