Okolí haly SK Jihlava bude krásnější

Radní města Jihlavy schválili zadání a způsob výběru zhotovitele studie Revitalizace haly SK Jihlava.

Studie Revitalizace haly SK Jihlava a okolí bude pořízena jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace (PD) a realizaci záměru. Také pro jednání Zastupitelstva města Jihlavy o příspěvku Statutárního města Jihlavy (město) na zpracování PD a realizaci záměru revitalizace Haly SK a jejího okolí.

Investorem záměru bude dle předpokladu Sportovní klub Jihlava, z. s., Okružní 4628/2, Jihlava (SK Jihlava), který je také vlastníkem pozemků pod stávající halou SK a části navazujících pozemků v řešeném území. Na základě jednání se statutárními zástupci města předpokládáme finanční spoluúčast města na projektu a s ohledem na strategický význam lokality doporučujeme zpracovat studii, jejímž zadavatelem bude město a která bude hrazena z rozpočtu města (Útvaru městského architekta). Pro další stupně projektu předpokládáme uzavření smluvního vztahu mezi městem a investorem SK Jihlava (např. partnerská smlouva či memorandum apod.).

Zpracovatel ve studii navrhne a pozemcích parc. č. .951/1, 918/7, část pozemku 6178/1 pod Halou SK, 951/9 a .5311/3 v k. ú. Jihlava revitalizaci sportovní Haly a na přilehlých pozemcích řešení okolí a urbanistických návazností. Řešené území studie zahrnuje také přesah přes komunikaci Okružní z důvodu návaznosti pěších a cyklistických tras a možné je rozšíření řešeného území o pozemek p. č. 939/1, k. ú. Jihlava v případě potřeby řešení parkování mimo bezprostřední okolí haly.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů