Primátorku Koubovou (Fórum) ohrožuje vyšetřovací audit

Radní města Jihlavy vyhlásili veřejnou zakázku na vyšetřovací (forenzní) audit městské vodárenské společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace. Audit má zkontrolovat období pěti let zpětně a týká se i období, kdy ve vedení vodárenské společnosti působila i současná primátorka Karolína Koubová.

Vyšetřovací audit se ale týká i celé řady dalších představitelů města jako například bývalých primátorů Jaroslava Vymazala (ODS) nebo Rudolfa Chloupka (ČSSD). Činnost bývalého náměstka primátora Jaromíra Kaliny (KDU-ČSL) nebo ředitele městské společnosti Jiřího Benáčka vyšetřovala policie, sdělené policejní obvinění bylo později zrušeno Krajským státním zastupitelstvím.

Vyšetřovací (forenzní) audit je zaměřen obecně zaměřen na hledání viníků a podvodníků. Využívá k intenzivnímu prošetření nějakého incidentu, odhalení podvodu či protiprávního jednání.

Vyšetřovací audit na základě objednávky radních města Jihlavy bude proveden zhotovitelem v tomto minimálním rozsahu:

 • Ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených hospodářských operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností, které mohly ovlivnit či zatížit hospodaření auditované společnosti (zejména a s ohledem na péči řádného hospodáře) a ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených hospodářských operací, transakcí, smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností ve vztahu mezi auditovanou společností a Objednatelem (zejména a s ohledem na obhajitelný zájem a prospěch Objednatele).
 • Ověření účelného, efektivního a hospodárného nakládání s majetkem včetně majetku, který má auditovaná společnost v nájmu či v podnájmu.
 • Ověření účelného, efektivního a hospodárného vynakládání investičních a provozních prostředků, ověření vynakládání s ohledem na nezbytnost pouze k účelům nezbytných potřeb.
 • Ověření zadávání veřejných zakázek a v případě, že auditovaná společnost nebyla povinna postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, prověření obdobných transakcí týkající se dodávek, služeb či stavebních prací.
 • Identifikace a konkrétní vyčíslení (kalkulace či expertní odhad) jakékoli ztráty na majetku, zejména škody skutečné a ušlého zisku.
 • Určení konkrétních osob podílejících se, organizujících, uskutečňujících či jinak se podílejících na zjištěných nesouladných postupech, a to především z hlediska dodržování právních a interních normativních předpisů, z hlediska péče řádného hospodáře.
 • Ověření, zda auditovaná společnost svým jednáním (či opominutím) nepoškozovala majetek a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku.
 • Ověření správné, úplné a průkazné evidence majetku, kontrola odpisů majetku, kontrola dohadných položek a listin zakládaných do obchodního rejstříku.
 • Ověření správné, úplné a průkazné evidence smluv zveřejněných dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • Prověření rizik, nesrovnalostí nebo jiných nedostatků způsobených zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s prostředky nebo trestnou činností.
 • Výhodnost uzavřených smluv mezi auditovanou společností a případnými dodavateli.
 • Prověření případných vazeb mezi osobami (subjekty), které se podílely nebo se potencionálně mohly podílet na nestandardních jednáních a transakcích, a to s důrazem na zjištění případných vzájemných vazeb a propojení těchto osob (subjektů) se zaměstnanci auditované společnosti.
 • Zjištění skutečných nebo potencionálních střetů /konfliktů zájmu nebo možného korupčního chování, a to jak ze strany zaměstnanců auditované společnosti, tak i ze strany třetích osob (dodavatelů apod.) vůči auditované společnosti.

Výsledek vyšetřovacího auditu bude mít vedení města k dispozici na konci jara 2020.

 • Prověření případných vazeb mezi osobami (subjekty), které se podílely nebo se potencionálně mohly podílet na nestandardních jednáních a transakcích, a to s důrazem na zjištění případných vzájemných vazeb a propojení těchto osob (subjektů) se zaměstnanci auditované společnosti.
 • Zjištění skutečných nebo potencionálních střetů /konfliktů zájmu nebo možného korupčního chování, a to jak ze strany zaměstnanců auditované společnosti, tak i ze strany třetích osob (dodavatelů apod.) vůči auditované společnosti.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů