Nové obchodní centrum Brněnská vyroste na okraji Jihlavy do roku 2023

Za necelé dva roky má vyrůst na okraji Jihlavye novostavba areálu obchodního centra/retailového parku a objektu fastfoodu. Areál obchodního centra bude realizován v Jihlavě přestavbou dožívajícího areálu skladů a administrativních objektů při křižovatce ulic Brněnská a na Kopci.

Může jít o obrázek venku

Ulice Na Kopci bude v jižní části rozšířena a bude na ní vybudován kruhový objezd, na který bude záměr dopravně napojen. Nový úsek ulice Na Kopci bude ústit na přebudovanou křižovatku Brněnská / Na Kopci.

Nezbytnou součástí záměru jsou přeložky sítí a také vybudování přípojek, vybudování zpevněných ploch pro parkování osobních automobilů v počtu 244 stání a nového dopravního napojení.

V projektu došlo oproti prvnímu podání záměru k následujícím změnám, které vychází jednak z požadavků investora a také z dohod a jednání s orgány státní správy:

● Po dohodě s městem Jihlava bylo z projektu odstraněno navržené pěší propojení z jihovýchodní části areálu směrem ke křižovatce ulic Brněnská a Okružní. Nebudou tedy prováděny žádné práce v blízkosti stávajících stromů.

● Dle dohody s městem Jihlava o uplatnění nových pravidel pro spolupráci s investory nebudou prováděny práce, které přímo nesouvisí s vlastní záměrem vybudování OC Brněnská. Investor v rámci plánovací smlouvy převede městu finanční prostředky a město za tyto finance dle svého uvážení investuje do městské infrastruktury (zeleň, chodníky, sítě atd.). V případě oznamovaného záměru tedy nedojde k revitalizaci a úpravě veřejného prostoru před bytovým domem Na Kopci 1 až 3 a dále realizací záměru nebude dotčena zaslepená část původní ulice Na Kopci. V uvedených případech zůstane zachován stávající stav.

● Z projektu bylo odstraněno přesunutí zastávek MHD a z toho vyplývající nutnost rozšíření ulice Brněnská. Navrhované dopravní napojení stykovou křižovatkou toto budoucí přesunutí svým tvarem respektuje a nebude v případě následné realizace ze strany města Jihlava třeba žádná úprava.

Provozní doba objektu supermarketu a obchodních jednotek bude od 7:00 do 22:00. Provozní doba sportovního hřiště na střeše objektu bude od 8:00 do 21:00. Provozní doba objektu rychlého stravování bude nonstop.V nočních hodinách se předpokládá pouze provoz výdejového okénka pro objednávky z automobilu, tzv. drive-thru.

Realizací záměru výstavby Obchodního centra Brněnská dojde ke zvýšení funkčnosti zájmové lokality, jelikož v současné době je část stávajících objektů nevyužívaná a chátrá. Také z hlediska estetické hodnoty lokality se jeví nové využití území s vegetačními úpravami a významným nárůstem ploch zeleně vzhledem k umístění v zastavěné části města Jihlava jako racionální alternativa stávajícího stavu. Realizací terénního valu s vegetačními úpravami v jihozápadní části území dojde k optickému a akustickému oddělení areálu obchodního centra od obytné zástavby. Oznamovaný záměr představuje naplnění funkčního využití území předpokládaného platným Územním plánem města Jihlavy.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů