Roli státu v pomoci motoristům chtějí převzít pojišťovny

V nouzi poznáš přítele. Při nehodě na dálnici poznáš význam státu. Motoristé platí státu poplatky za použití dálnice v podobě dálniční známky, logicky očekávají i odpovídající pomoc při nehodě. Při nehodě na dálnici dorazí na místo složky Integrovaného záchranného systému: zdravotníci se postarají o zraněné, hasiči zajistí místo nehody, policisté zjistí příčinu nehody.

Po ukončení činnosti složek Integrovaného záchranného systému začíná proces uvedení místa nehody do původního stavu. O to se mají postarat samotní účastníci nehody. Pokud jsou zranění nebo vlivem psychického šoku nemohou splnit své úkoly, nastupuje moc úřední.

Policista vydá příkaz k odstranění překážky formou výzvy Nehodovému centru pojišťoven. To je soukromý subjekt, od tohoto okamžiku ztrácí stát kontrolu nad celým procesem odstranění nehody. O všechno ostatní se mají postarat pojišťovny a jimi povolané odtahové služby. Zcela mimo zůstává stát jako správce komunikace. Ředitelství silnic a dálnic jako správce komunikace se vůbec nedozví o nehodě, nemá šanci si zkontrolovat opravu škod na svodidlech, informačních tabulích nebo silničním tělese.

Neexistuje Zákon ani podobné nařízení, které by stanovovalo zákonnou povinnost policistů jako strážců zákona informovat o nehodě správce komunikace.

Policie už deset let hlásí nehody na dálnicích soukromému subjektu, který pak samostatně řídí odstranění následků nehody. Bez kontroly ze strany státu. Informace o místě nehody na dálnici mají pouze policisté a pojišťovny.

Zákonodárce při tvorbě legislativy ovšem předpokládal spolupráci policistů a správců komunikace. Ta skutečně nastane, ale pouze v případě, kdy policista vydá úřední výzvu správci komunikace k odstranění nehody.

Mnohem častěji se v praxi odehrává telefonát policistů na soukromé číslo Nehodového centra pojišťoven. Správce komunikace se o nehodě úřední cestou nedozví. Odstranění nehody pak řídí pojišťovny jako obchodní případ.

Aby měl stát i nadále možnost kontroly nad kvalitou a především rychlostí odstranění nehod, je nutné uzákonit povinnost strážců zákona vždy informovat správce komunikace o nehodě.

Drobná úprava nebo spíše zpřesnění zákona je trnem v oku pojišťovnám. Stát bude moci sledovat celý proces odstraňování nehod z dálnic. Na pojišťovny to bude klást vyšší nároky především z hlediska rychlosti a kvality odstranění nehod. Kde rostou nároky, roste i cena. Zisk pojišťoven bude nižší. Soukromým subjektům jako jsou pojišťovny jde o zisk především. Vše ostatní je až na druhém místě.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů