Střet zájmů o Vápovice: obec neuspěla s ochranou přírody, stát povolil hledání nerostů

Obec Vápovice neuspěla s žalobou proti Ministerstvu životního prostředí na nesprávné posouzení střetu zájmů státu hledat ložiska nerostných surovin se zájmem na ochraně přírody. Vápovice se domnívaly, že napadené rozhodnutí a prvostupňové rozhodnutí jsou nezákonná, neboť nebyla řádně a dostatečně zjištěna existence veřejného zájmu převyšující zájem na dalším průzkumu a následném využití výhradního ložiska a nedošlo k řádnému a dostatečnému zhodnocení následného využití výhradního ložiska nerostných surovin.

Podle názoru obce Vápovice mělo Ministerstvo životního prostředí  v prvé řadě při veškerém svém rozhodování dbát na ochranu veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny.

Mining Services Software - ERP for Mining Industry | IFS

Podle stanoviska Krajského úřadu Kraje Vysočiny a Ministerstva průmyslu a obchodu) neexistoval významnější veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny. Lokalita „Vápovická ostrážka“ nikdy nebyla podrobena průzkumu na výskyt technicky využitelných krystalů nerostů a drahých kamenů, a proto neexistuje žádný relevantní údaj o možném rozsahu případného výhradního ložiska. Soubor prací směřujících k nalezení, prozkoumání a vyhodnocení nahromadění vyhrazených nerostů, vedoucích ke stanovení výhradního ložiska, lze dle platné legislativy provádět pouze ve stanoveném průzkumném území.

Samotná surovina (technické krystaly minerálů) je vhodný materiál pro moderní technologie řezání a obrábění materiálů pomocí vodního „hydroabrazivního“ paprsku. V současné době je ale Česká republika plně závislá na dovozu abraziv pro tyto účely ze zámoří.

Podle ministerstva životního prostředí stanovení průzkumného území u Vápovic neumožňuje vlastní realizaci průzkumných prací, nýbrž zakládá pouze konkrétní osobě výhradní právo na průzkum.

Podle názoru soudu v projednávaném případě nebyl ze strany správních orgánů identifikován zvláštní veřejný zájem na ochraně životního prostředí. Tento zvláštní veřejný zájem nebyl označen ani obcí Vápovice v průběhu správního řízení a v podané soudní žalobě.

Veřejný zájem v podobě ochrany životního prostředí se tak v projednávaném případě obce Vápovice omezuje na prostou ochranu životního prostředí.

Porovnáním prostého zájmu na ochraně životního prostředí se zájmem na dalším průzkumu a následném využití výhradního ložiska převáží zájem na dalším průzkumu a následném využití výhradního ložiska, neboť informace o případném nalezení nových zdrojů nerostů vedou k rozšíření vědomostí státu o vlastním potenciálu nerostného bohatství, a tedy i možnosti aktualizace, respektive přizpůsobení surovinové politiky ČR stávající situaci.

Vědomost ČR o vlastním potenciálu nerostného bohatství je pak zásadní z hlediska zajištění dostatku surovin pro ekonomiku a další rozvoj surovinového průmyslu.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů