SVAK Jihlavsko hraje s Jihlavou poker o cenu vody pro Polnou a Dobronín

Pětileté vodárenské spory Svazu vodovodů a kanalizací  (SVAK) Jihlavsko se Statutárním městem Jihlavou mají důležitý moment: cenu vody pro pětitisícovou Polnou a dvoutisícový Dobronín. Pitná voda teče do Polné a Dobronína z vodárny Hosov, která je postavena na pozemcích Jihlavy.

peníze vodaMěsto Jihlava může v budoucnu žádat poplatek za průtok vody městskými trubkami města Jihlavy. Jinudy než trubkami Jihlavy voda do Polné a Dobronína téci nemůže. Poplatek hrazený městu Jihlavě za použití městských trubek bude sloužit na údržbu a opravu městské sítě Jihlavy.

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko je už pět let v prodlení s vydáním vodárenského majetku Jihlavy do správy města. O vodárenský majetek města se bude starat městská společnost Jihlavské vodovody a kanalizace. Městská společnost JVAK bude od Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko přebírat vodu z úpravny Hosov na okraji Jihlavy, městskými trubkami voda proteče na druhý okraj Jihlavy a tam JVAK vodu opět předá Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, který ji dál dopraví spotřebitelům v Polné a Jihlavě.

SVAK Jihlavsko usiluje o to, aby Jihlava dopravovala vodu do Polné a Dobronína bezplatně a na své náklady. Což je ekonomický nesmysl.

Rychlé vybudování vodovodu přímo z Hosova mimo Jihlavu přímo do Polné a Dobronína je ekonomicky nereálné.

Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko zbývá teoreticky jediná možnost: udržet jednotnou vodárenskou soustavu z doby socialismu za každou cenu.

Kraj Vysočina už naznačil možnost vyhlášení vyjímečného stavu u části vodárenského majetku, kde zanikne na konci roku oprávnění k provozování pro Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, ale nevznikne oprávnění Jihlavy hospodařit s majetkem pdle vlastní vůle a uvážení (více zde).

Část majetku Jihlavy může dostat úředního provozovatele, favoritem je Vodárenská a,s., což dceřinná společnost Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Současná patová situace by tak pokračovala z vůle úřední, Vodárenská a.s. by provozovala majetek Jihlavy i nadále. Souhlas majitele by nahradila vůle úřední.

O provozování majetku Jihlavy se hraje ostrý poker. Provozování vodovodů a kanalizací totiž v sobě nese možnost vyčíslovat náklady a přiměřený zisk promítat do ceny vody pro obyvatelstvo. Od ceny vody v Jihlavě se nepřímo odvíjí i cena vody v Polné a Dobroníně.

Kraj Vysočina bude muset ještě do Vánoc rozhodnout o tom, kdo bude provozovat část majetku ve vlastnictví Jihlavy. Tímto rozhodnutím ovšem na sebe vezme část práv vlastníka vodovodů a kanalizací. Tím přímo ovlivní cenu vody v krajském městě a nepřímo ovlivní koncovou cenu vody v Polné a Dobroníně. Cena vody pro Polnou a Dobronín se totiž bude odvíjet do ceny vody v Jihlavě.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů