SVK Žďársko zahájil s Metrostavem modernizaci čistírny odpadních vod

Svaz vodovodů a kanalizace Žďársko zahájil se stavební firmou Metrostav modernizace a intenzifikace Čistírny odpadních vod, která je významná nejen pro samotné město Žďár nad Sázavou, ale i pro okolní obce chystající se také napojit se svojí kanalizací.

Může jít o obrázek 4 lidem , stojícím lidem a venkovnímu

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko získal dotaci ve výši 147 394 692,- Kč. Vysoutěžená celková cena je 299 724 021,93 Kč bez DPH.


„Žďár nad Sázavou se rozrůstá, na čistírnu se napojují další obce, takže její kapacita je několik let na hraně až nedostačující. Větší počet praček a myček v domácnostech s agresivní chemií si vyžaduje mnohem intenzivnější technologie čištění odpadních vod“ říká předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Ing. Dagmar Zvěřinová.
Stávající ČOV Žďár nad Sázavou o kapacitě 34.500 EO je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu. Původní ČOV byla vyprojektována v roce 1960, budována byla v období 1961 až 1964 pouze na odbourání uhlíkatého znečištění a měla kapacitu 25000 ekvivalentních obyvatel (EO). První rekonstrukce ČOV byla projektována v roce 1995 a byla prováděna v letech 1996 až 1998.

Modernizací a intenzifikací dojde k navýšení množství čištěných odpadních vod z 200 l/s na 220 l/s a bude navýšena kapacita na 39 400 EO. Dále bude vyřazen přepad dešťových vod za usazovací nádrží. Tento objem bude zachycován v dešťové zdrži. Dále se předpokládá napojení nových
obyvatel (Počítky, Vysoké, Hamry nad Sázavou).


„Jsme rádi, že jako zhotovitel stavby můžeme být u projektu, který pomůže rozšířit využití čistírny odpadních vod i dalšími obcemi. Projekt je náročný zejména tím, že poběží za provozu stávající čistírny. Náš tým má však s podobným typem zakázek dlouholeté zkušenosti, takže věříme, že stavbu provedeme včas a ke spokojenosti investora, provozovatele i nových
uživatelů ČOV,“ uvedl Jan Šlajs, ředitel divize 6 společnosti Metrostav a.s.
Stavební práce budou ukončené v říjnu 2024, přičemž následně proběhne roční zkušební provoz.

„Stavba bude prováděna za plného provozu. Předpokládáme rozdělení do čtyř etap v ucelených funkčních částech. Stavba by neměla mít bezprostřední vliv na obyvatelstvo, ale při pohybu v okolí stavby je třeba zvýšené opatrnosti,“ dodává závěrem Ing. Dagmar Zvěřinová.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů