Úzkokolejku čeká úřední prohlídka Drážního úřadu

Oživování úzkokolejné dráhy pokračuje. Vedle rokování starostů o založení dobrovolného svazku obcí, který bude vlastnit drážní infrastrukturu (koleje, mostky, nádražní budovy), čeká úzkokolejku prohlídka státními úředníky Drážního úřadu.

„Obsahem státního dozoru je v obecné rovině vždy kontrola dodržování povinností vlastníků a provozovatelů drah a provozovatelů drážní dopravy. Tyto povinnosti jsou stanoveny obecně závaznými předpisy. V případě úzkokolejky bude dozor zaměřen na dodržování povinností stanovených zejména vyhláškou č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, provádění prohlídek a měření podle přílohy č. 1. Dále bude kontrolován provoz určených technických zařízení s platným průkazem způsobilosti. Zaměříme se i na stav a vybavenost železničních stanic a železničních přejezdů,“ vysvětlila mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Kromě kontroly dokladů o provádění zmíněných prohlídek a měření proběhne i namátková kontrola v terénu u obou tratí.

„V rámci státního dozoru mohou pracovníci Drážního úřadu požadovat i doklady o odborné nebo zdravotní způsobilosti osob zúčastněných na provozování dráhy a drážní dopravy. Plánovaný státní dozor na úzkokolejce je jednou ze součástí posuzování stavu dráhy v rámci žádosti o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy,“ dodala Straková.

Na kontrolu stavu dráhy jsou na úzkokolejce připraveni.

„Jsme odpovědní za řádnou přípravu na obnovení provozu, práce proto pro nás zdaleka nekončí státním dozorem v příštím týdnu. Samozřejmě doufáme, že kontrolu zdárně zvládneme. Vývoj událostí posledních týdnů v nás vzbuzuje optimismus, proto věříme, že naše doposavadní (již rok a půl trvající) práce na záchraně úzkokolejky nepřijde vniveč,“ uvedl statutární zástupce úzkokolejky Jan Píšala.

Vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy je posledním nezbytným dokumentem pro zahájení osobní přepravy na úzkokolejce. Jeho vydání se očekává na konci jara. Po té patrně dojde ke svolání schůze věřitelů a rozhodnutí o možném přijetí reorganizačního plánu věřitele Jana Kysely. Když vše dopadne podle očekávaného vývoje, znovuzahájení provozu se dá očekávat v druhé polovině června.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů