VÍME PRVNÍ: Dva krajské ústavy sociální péče nemají na výplaty

Domov Jeřabina Pelhřimov a Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou nemají dostatek finančních prostředků na výplaty zaměstnanců za měsíc říjen.

Domov Jeřabina žádá Kraj Vysočina jako svého zřizovatele o tři miliony korun, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou potřebuje šest set padesát tisíc korun. Bez poskytnutí návratné finanční výpomoci, by se organizace dostaly do platební neschopnosti a nebyly by schopny vyplatit v plném rozsahu mzdy a zákonné odvody z mezd. Za neuhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění může být organizacím uloženo penále.

S ohledem na současnou situaci, ve které se neustále mění finanční potřeby organizací v souvislosti s epidemií COVID – 19 a stále dosud probíhá výzva Programu podpory E (nově lze podat žádosti do 2. 11. 2020) nebyla dosud projednána a schválena aktualizace finančních plánů organizací.

“ Předpokládám, že budou deficit saturovat z mimořádného dotačního programu MPSV, který má uzávěrku počátkem listopadu,“ uvedl budoucí hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Z pohledu Kraje Vysočina půjde o návratnou finanční výpomoc zřizovatele pro oba sociální ústavy do doby než přijdou finanční prostředky z mimořádného finančního programu MPSV.

V první polovině listopadu budou se všemi krajskými organizacemi projednány výhledy hospodaření do konce roku 2020 a bude projednáno, u kterých organizací bude nutné navýšit příspěvek na provoz, aby byly pokryty jejich nezbytné náklady. Také bude přesněji vypočtena částka, o kterou bude nutné příspěvky na provoz navýšit.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů