VÍME PRVNÍ: Kůrovec řádí! Radní Jihlavy odpustili desetimilionové pachtovné

Radní Statutárního města Jihlavy odpustili městské obchodní společnosti Správa městských lesů desetimilionový poplatek za užívání městských lesů. Jde o takzvané pachtovné. Pachtovné je obdobou nájemného, ovšem se od nájmu odlišuje tím, že kromě práva užívat obsahuje ještě navíc právo požívat věc, tudíž brát z ní užitky.

Například pachtýř má právo v propachtované zahradě sklízet vypěstované ovoce a zeleninu („brát z ní užitky“), kdežto nájemce nikoliv. 

Důvodem prominutí pachtovného je extrémní kůrovcová kalamita spojená s těžbou více než sto padesáti tisíc kubíků dřeva. Pro vytěžené dřevo chybí odbyt, prodejní ceny dřeva klesají směrem dolů.

Dne 4. 9. 2018 byla mezi statutárním městem Jihlava a obchodní společností Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. jako pachtýřem uzavřena pachtovní smlouva. Celková výše pachtovného stanovená touto smlouvou činila pro rok 2018 10.368.176 Kč bez DPH. Pachtovné za lesní pozemky bylo stanoveno dle znaleckého posudku částkou 2.689 Kč za 1 ha za rok, celkem tedy za rok 2018 činilo pachtovné za lesní pozemky 10.179.735 Kč.

Dne 11. 9. 2018 byla statutárnímu městu Jihlava (dále jen „propachtovatel“) doručena výzva pachtýře. V této výzvě pachtýř vyzval propachtovatele k jednání o změně smluvních podmínek (výše pachtovného z lesních pozemků) z důvodu rozsáhlé kůrovcové kalamity. S tímto souvisí nedostatek výrobních kapacit v těžbě a zároveň zvyšování mezd zaměstnancům.

Ekonomická situace obchodní společnosti Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. za rok 2018 dala předpoklad k nereálnému splnění povinnosti zaplatit celkovou výši pachtovného stanoveného smlouvou.

Na rok 2019 byl predikován příjem do rozpočtu města z této smlouvy ve výši 10.250.000 Kč. Plnění příjmů pro rok 2019 bude v případě schválení Dodatku č. 4 k Pachtovní smlouvě poníženo o tuto částku.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů