VÍME PRVNÍ: Památkáři poslali Jihlavu na přestupkové řízení

Rekonstrukci historického domu na jihlavském náměstí se komplikuje. „Ohledně objektu Masarykovo náměstí č. p. 636/21, Jihlava vydali písemné vyjádření (odeslané naMagistrát města Jihlavy – Stavební úřad, oddělení památkové péče),ve kterém je popsán souhrn problematických prací, které byly na objektu provedeny. Součástí našeho vyjádření je ipodání podnětu k zahájení přestupkového řízení. Podnět byl Magistrátem města Jihlavy – Stavebním úřadem, oddělením památkové péče, vyhodnocen a následně postoupen Krajskému úřadu Kraje Vysočina. Další informace ohledně podnětu v tuto chvíli sdělovat nebudeme,“ informovala mluvčí Národního památkového ústavu v Telči Ilona Ampapová.

Dům na Masarykově náměstí 21 patří k nejstarším v Jihlavě. Při jeho rekonstukci byl objeven dřevěný trám, jehož stáří se odhaduje do doby krále Přemysla Otakara. Informaci o nálezu potvrdil primátor Jihlavy Petr Ryška.

„S památkáři jsme měli jednání, pokud si náš odbor rozvoje města nastaví s památkáři jasná pravidla, pak se budu snažit, aby byla dodržována,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška.

Dohodu Jihlavy jako investora s památkáři plánuje dát primátor Ryška „na papír“ v nejbližší době.

Obnova domu Masarykovo náměstí 21 spočívá v jeho celkové rehabilitaci. Dům byl velmi špatném technickém stavu, téměř nevyužívaný, trpí vlhkostí, statickými poruchami, dřevěné konstrukce jsou napadeny dřevokaznými škůdci a houbovou hnilobou.

V rámci stavebních úprav dům odborná firma staticky zajistí, vymění všechna okna, provede novou střechu a restaurátoři zrestaurují nástěnné malby a trámové stropy. Interiér domu bude dispozičně upraven pro potřeby plánovaných aktivit, fasáda bude opravena a štuková výzdoba očištěna a doplněna.

Objekt bude bezbariérově upraven a bude vestavěn výtah pro zpřístupnění všech pater. Po dokončení bude objekt zpřístupněn veřejnosti a bude využíván a navštěvován jak každodenně, tak i při výjimečných událostech.

Součástí projektu je kromě vlastních stavebních úprav také soubor aktivit, které dají domu život. Jejich hlavním cílem je zprostředkovat obyvatelům i návštěvníkům města složité vazby mezi městem, domy a jejich obyvateli, mezi historií a současností. Prostřednictvím výstav, přednášek, filmové tvorby i projekcí o společenském a stavebním vývoji Jihlavy bude dům aktivně sloužit k opětovnému vybudování vztahu obyvatel ke svému městu. Vztahu, který byl v celé historií opakovaně narušován až byl během 20. století zcela zásadně proměněn nejprve deportací početné židovské komunity a následně vysídlením německy mluvícího, původně většinového, obyvatelstva. Současné zastoupení menšin a jejich zapojení se projeví průřezově v mnoha vzdělávacích i volnočasových aktivitách.

Objekt bude provozovat příspěvková organizace města Brána Jihlavy spolu s partnerem projektu Centrem dokumentárního filmu. Tyto subjekty budou spolupracovat při vytváření programového schématu, a to v oblastech vzdělávání, cestovního ruchu i rozvoje podnikání. Své know how v oblasti kreativního průmyslu poskytne také partner z donorského státu – Vestnorsk Filmsenter, který bude také zapojen do vlastní přípravy vzdělávacích aktivit.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů