VÍME PRVNÍ: Policie žádá Kraj Vysočina o příspěvek na parkovací dům

Výstavba parkovacího domu vedle krajského ředitelství Policie ČR Vysočina představuje pro policisty významnou a důležitou investiční akci, pro kterou byla začátkem letošního roku vydána odborem programového financování Ministerstva vnitra České republiky registrace a tzv. řídící dokumentace.

Avšak bez řádného zajištění finančního krytí této akce, což představuje schválení finančního daru Zastupitelstvem Kraje Vysočina, nemůže Krajské ředitelství uzavřít smluvní závazek na stavební část. Projektová připravenost je ve fázi, že umožňuje zahájení stavby ještě v letošním roce.

Snahou Krajského ředitelství je výstavbou parkovacího domu zajistit dostupné a co nejkvalitnější služby v oblasti významného rozšíření parkovacích míst jak pro veřejnost, tak pro vlastní zaměstnance.

Výstavba policejního parkovacího domu má podporu i ministra vnitra Jana Hamáčka. Hamáček se obrátil na hejtmana Běhounka s žádostí o podporu:

„Velice si Vašeho osobního přístupu a podpory vážím a pevně věřím, že parkovací dům po jeho dokončení pomůže i za Vašeho přispění v dané lokalitě k řešení výrazného nedostatku parkovacích míst,“ napsal Hamáček.

Výstavba policejního parkovacího domu má podporu i policejního prezidenta Jana Švejdara: “ Jsem velice podrobně obeznámen se všemi okolnostmi, které vedly současné vedení policejního ředitelství na Vysočině k zásadnímu rozhodnutí naplánovat a poté se také snažit zrealizovat výstavbu parkovacího domu, který by sloužil veřejnosti a v neposlední řadě by vyřešil akutní nedostatek parkovacích míst, kterých by mohli využít službu konající policisté a občanští zaměstnanci policejního ředitelství. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina sídlí historicky v budově, která mnoho jiných možností na získání parkovacích míst bohužel nenabízí, proto se výstavba parkovacího domu v těsné blízkosti stávající budovy jeví jako velice vhodné a logické řešení,“ napsal brigádní generál Jan Švejdar.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů