VÍME PRVNÍ: Žďár nad Sázavou žaluje ministerstvo za pokrácení dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj potvrdilo rozhodnutí Centra regionálního rozvoje jako poskytovatele dotace o pokrácení dotace na rekonstrukci azylového domu Ječmínek. Radní Žďáru nad Sázavou rozhodli o podání soudní žaloby na pokrácení dotace.

Může jít o obrázek 4 lidem a venkovnímu

Město Žďár nad Sázavou získalo na rekonstrukci budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci tohoto projektu bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací s
předpokládanou hodnotou 1,4 mil. Kč bez DPH, tedy veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle dotačních pravidel, resp. podle příslušného Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek.
Po realizaci projektu, po podání žádosti o platbu, identifikoval řídící orgán IROP (MMR) na základě administrativního ověření provedeného CRR ČR nezpůsobilé výdaje v celkové výši 322 414,47 Kč včetně DPH, z toho nevyplacená částka dotace je ve výši 290 173,02 Kč.

Proti nevyplacení dotace podalo město námitky, kterým Ministerstvo pro místní rozvoj nevyhovělo a potvrdilo své dřívější rozhodnutí.
Odbor strategického rozvoje a investic žďárské radnice má za to, že ze strany města nedošlo k porušení jakýchkoliv podmínek, na něž je
poskytnutí dotace vázáno, a tedy, že ze strany Centra regionálního rozvoje ČR došlo k neoprávněnému opatření spočívajícím v nevyplacení části dotace. Dosud byly ze strany města vyčerpány všechny prostředky na svoji obranu.

Náklady na vypracování a podání žaloby jsou předpokládány v rozsahu 20 hodin v ceně 1 700 Kč bez DPH + soudní poplatek 3 000 Kč.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů