Vodárenské vydání majetku soudně zrušeno! SVAK Jihlavsko chce právně vymáhat peníze z hospodaření s majetkem bývalých obcí

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko dosáhl právního zvratu v soudních sporech o vodárenský majetek bývalých členských obcí především z mikroregionu Luk nad Jihlavou. K vystoupení došlo k 1. 1. 2015, rozhodnutí Krajského úřadu o vydání majetku bývalým členským obcím bylo vydáno na podzim 2021 a nyní bylo nyní soudním přezkumem zrušeno.

Nájemné za používání vodárenských trubek má Vodárenská a.s. platit opět na účty Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, nikoliv jako dosud na účty bývalých členských obcí SVAK Jihlavsko.

Krajský soud provedl přezkum rozhodnutí Krajského úřadu o vydání majetku členským obcím a rozhodnutí o vydání majetku zrušil. Předmětný majetek je tak po zrušení rozhodnutí krajského soudu opět ve vlastnictví Svazku a na dosud uhrazené nájemné je třeba nahlížet v souladu se zákonem a soudní judikaturou jako na plnění bez právního důvodu, respektive z právního důvodu, který odpadl.

Předsedou Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko je radní Kraje Vysočina Roman Fabeš. Fabeš už jménem vodárenského svazku adresoval bývalým členským obcím upozornění, že se vystavují riziku právního vymáhání uvedeného nároku včetně úroků z prodlení soudní cestou, přičemž jednotlivé obce v takovém případě budou vystaveny riziku povinnosti k úhradě náhrady nákladů a případných nákladů souvisejících s exekucí vykonatelného soudního rozhodnutí.

V soudním sporu jde vedle majetkového také o finanční vypořádání, které bývalé členské obce
uplatnily vůči SVAK či které si SVAK nárokoval na nich. Jde ale o složitou problematiku, která je
nová jak pro úřady, tak pro správní soudy. Právní názory na ni se tříbí teprve v reakci na úkony
účastníků řízení a mnohdy až Nejvyšší správní soud dává všem zúčastněným definitivní odpověď
na zcela zásadní otázky, od nichž se odvíjí veškeré další kroky.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů