(DOKUMENT) Dopis velkomeziříčských učitelů politikům k výběru ředitele ZŠ Sokolovská

Opoziční zastupitelka a učitelka na ZŠ Sokolovská Ivana Bíbrová ve Velkém Meziříčí byla podle informací Občasníku jediným účastníkem výběrového řízení na nového ředitele školy. Ve výběrovém řízení ale neuspěla.

Učitelé ze ZŠ Sokolovská zaslali dopis zastupitelům města:

Vážená městská rado, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
my učitelé 1. a 2. stupně ZŠ Sokolovské se na Vás obracíme jako na statutární zástupce města Velké Meziříčí a také jako na zřizovatele naší základní školy Sokolovská s vyjádřením ke konkurzu na místo ředitele naší školy.

Ivana Bíbrová

Rádi bychom reagovali na výsledek konkurzu na ředitele ZŠ Sokolovská ze dne 20. května 2019, kdy jediná kandidátka Mgr. Ivana Bíbrová nebyla doporučena na funkci ředitelky ZŠ. Rádi bychom vyjádřili své obavy ze vzniklé situace.
Není nám známo odůvodnění tohoto rozhodnutí, rádi bychom ale uvedli, že podle nás a našeho úsudku naše kolegyně splňuje veškeré aspekty požadované podle Novely vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích platné od 1. května 2019 k vykonávání této pracovní pozice.
Jsme si vědomi toho, že v našem městě jsou tři základní školy a počet dětí je omezený. Nikdy jsme ale ostatní školy nevnímali jako konkurenty, ale jako partnery. Jde přece o děti, které zde vyrůstají, chodí do škol, kroužků a jednou toto město povedou.
Nicméně z  chování a vyjadřování zastupitelů města máme již delší dobu pocit, jako by nás a naši ZŠ vnímali jako školu a učitele druhé kategorie. Několikrát jsme zaznamenali přestup žáků z jiných škol k nám. Není to dáno tím, že bychom byli nějak speciálně uzpůsobeni dětem s poruchami učení či chování. Jedním z důvodů, proč nás rodiče a žáci vyhledávají, je vysoce individuální přístup učitele ke každému žáku, intenzivní komunikace s rodiči i pedagogickou poradnou.

O úspěšnosti našich žáků svědčí počty přijatých uchazečů na víceleté, čtyřleté gymnázium i jiné střední školy, umístění v okresních a krajských kolech na olympiádách. Místo ocenění naší školy cítíme přezíravost a marnost našeho úsilí.
Často čteme, že uchazeči na místa ředitelů se velice těžce shánějí a slýcháme, že konkurzy jsou i zmanipulované. Chceme věřit, že tomu tak v našem městě není. Že není místo ředitele naší základní školy již předem někomu , „ušité na míru“.
Ze záznamu z posledního jednání zastupitelstva města vyznívá, že nám pan starosta nemůže zapomenout, že náš dosavadní ředitel Mgr. Petr Hladík na příští školní rok 2019/20 otevře 2 první třídy. Nerozumíme podmínce města o nutnosti otevřít 2+2+1 první třídy pro nadcházející školní rok,
kdy celkový počet zapsaných dětí je dostačující na otevření šesti prvních tříd – spravedlivě po dvou na každé škole – a podmínka města pak ztrácí na smysluplnosti. Vnímáme jednání ze strany města jako diskriminační, omezující práva rodičů rozhodnout o tom, na kterou základní školu jejich dítě nastoupí. Základní škola v centru města je oprávněně žádaná také vzhledem k tristní dopravní situaci našeho města.
Pro rozhodnutí odcházejícího pana ředitele o otevření dvou prvních tříd máme plné pochopení, hájí především svou školu a učitele v ní pracující tak, jak by to udělal každý, kdo má zdravý selský rozum.
Bereme ohledy hlavně na děti a vyšší kvalitu výuky při nižším počtu žáků ve třídě.
Blíží se konec školního roku, na který se těší nejenom žáci, ale samozřejmě i učitelé. My však s obavami očekáváme další vývoj situace. Kdo ve škole nepracoval, neví, jak hektické je toto období, jak náročné je vytvořit úvazky, rozvrh na následující školní rok. V situaci, kdy konkurz bude opakován
v nadcházející časové tísni a nedojde ke včasnému zvolení ředitele, je naše škola uvedena do období nejistoty a nedůvěry jak rodičů, samotných žáků, personálu školy, tak i veřejnosti
.

Má město zájem o udržení stability a kontinuity chodu školy, kterou svou prací nastolil končící ředitel? Věříme, že ano.


Kolektiv učitelů 1. a 2. stupně ZŠ Sokolovské

AKTUALIZOVÁNO: První reakce zastupitelů čtěte přímo zde.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna