Krajský radní Hájek (STAN) skončil jako starosta Těchobuze

Do funkce starosty Těchobuze Pavel Hájek nastoupil ve čtyřiadvaceti letech s cílem změnit malou vísku na západě Pelhřimovska k lepšímu. A s pílí sobě vlastní tento cíl plnil po celých takřka dvacet let svého starostování. Od Nového roku se však rozhodl předat pomyslné žezlo svému nástupci Aleši Boháčkovi.

„Od roku 2004, kdy mě lidé poprvé zvolili starostou Těchobuze, jsem se naší obci věnoval naplno, a myslím, že výsledky práce jsou za mnou vidět. Se stejným nasazením jsem před dvěma roky nastoupil do rady Kraje Vysočina, zároveň mě však kolegové na obci přesvědčovali, že mám jako neuvolněný starosta ve své práci pokračovat. Je potřeba si uvědomit, že na rozdíl od větších měst pracuje na obci velikosti Těchobuze starosta, a to i když je neuvolněný, především jako úředník. Jelikož jsem obci věnoval veškerý svůj volný čas, nebylo toto tempo dlouhodobě udržitelné,“ vysvětlil na úvod Pavel Hájek, který rezignoval ke konci loňského roku.

„V Těchobuzi však i nadále zůstanu aktivní a budu dělat vše proto, abych svému nástupci předal své zkušenosti a aby se naše vesnička i nadále rozvíjela,“ řekl odhodlaně a doplnil: „Zastupitelé mě požádali a pověřili, abych i nadále zastupoval obec Těchobuz ve všech sdruženích obcí, mohu tak své zkušenosti využívat i pro rozvoj širšího regionu a veřejné správy na celorepublikové úrovni.“

Nový starosta Aleš Boháček chce navázat na dlouholetou práci Pavla Hájka. „Je pro mě ctí, že zastupitelé do této funkce zvolili právě mě. Nechci dělat žádnou revoluci, protože se obec ubírá správným směrem. Věřím, že se nám bude dařit i nadále,“ svěřil se Boháček.

Těchobuz se pod vedením Pavla Hájka změnila k nepoznání. Všech deset památek je nyní ve vlastnictví obce a úspěšně se je daří opravovat. „Přebírali jsme je v opravdu neutěšeném stavu. Jsem moc rád, že se nám daří jim navracet život a osm z nich prošlo za mého starostování rekonstrukcí. Jsem přesvědčen, že to, jak se jako společnost staráme o své kulturní památky, je výrazem toho, jak si vážíme práce svých předků. A je naším úkolem tento odkaz uchovat a rozvíjet,“ podotkl Pavel Hájek.

V rámci projektu Probouzení Těchobuze se již v roce 2006 špýchar přeměnil na dobře fungující Galerii Bernarda Bolzana, ze zrušeného vepřína vznikl kulturně-sportovní sál, nedaleká budova bývalé školy nyní slouží jako centrum veřejných služeb, jejíž součástí je i obchod a infocentrum. Dále se podařilo opravit márnici u hřbitova, kontribučenský špýchar nebo doslova zachránit polygonální roubenou stodolu. Všechny památky spojuje naučná stezka, která v loňském roce prošla obměnou a láká k vycházkám.

Bezesporu nejvýznamnější je postupná rekonstrukce zámku, který obec koupila před dvěma roky od Kraje Vysočina. „V loňském roce jsme část areálu zámku zrekonstruovali na byty a ubytovací jednotky. Věřím, že se mému nástupci podaří nalézt vhodné využití i pro zbývající část areálu,“ doplnil Hájek.

Podařila se ale i spousta projektů v rámci životního prostředí. „Za nejvýznamnější považuji vybudování vodovodu a kanalizace s čistírnou odpadních vod, díky kterým byl a je možný další rozvoj obce včetně bytové výstavby. V okolí Těchobuze jsme vybudovali nebo obnovili šest malých vodních nádrží, dále se daří úspěšně bojovat s kůrovcovou kalamitou, výrazně se zlepšil stav lesních i polních cest v majetku obce,“ vyjmenoval Hájek.

„Nejvíce si ale cením vzniku soudržné komunity většiny aktivních obyvatel Těchobuze, bez jejich aktivního přístupu by nebylo možné řadu projektů realizovat. Jsou to právně oni, kteří organizují většinu nyní již tradičních společenských akcí a patří jim za to můj velký dík“, uzavřel dnes již bývalý starosta obce Těchobuz Pavel Hájek.

Lídrem STAN Vysočina by měl být Adam Joura z Třebíče, krajský radní Pavel Hájek až na druhém místě (více zde). O příštím lídrovi hnutí STAN můžete hlasovat v anketě na sociálních sítích:

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů