(DOKUMENT) Úvodní slovo manažera rekonstrukce zimního stadionu D. Beke (ODS)

D. Beke (ODS)

Po letech tápání a nerozhodnosti se nově složené zastupitelstvo města shodlo na řešení a zahájilo aktivní kroky vedoucí k výstavbě nové arény na stávajícím místě. Začíná tím čtvrtá zásadní etapa v historii stadionu, který byl postaven v roce 1954-55, zastřešen v roce 1967 a k němu byla v roce 2013 přistavěna druhá ledová plocha. Začíná tím i nová budoucnost
hokeje, ledních i dalších sportů, kultury i společenského života v Jihlavě a Kraji Vysočina.
Nyní i v minulosti bylo provedeno mnoho analýz a posudků, mnoho stovek hodin bylo odpracováno na různých scénářích a variantách, proběhla řada veřejných i neveřejných diskusí bez jednoznačného závěru. Neexistuje varianta, která by ze všech úhlů pohledu byla ta jediná správná a tak je potřeba k tomu přistoupit.
Společnost uživatelů, fanoušků, obyvatel, podporovatelů a řady dalších je rozhodnutím rozdělena na dva názorové proudy a bude třeba v průběhu přípravy projektů a výstavby pracovat na jejím sjednocení. Vzhledem k časové tísni, která je vyvolána špatným technickým stavem celého stadionu a zejména jeho střechy bylo nutné rozhodnout rychle, ale nebylo možné dostatečně diskutovat a vysvětlovat zvolené řešení směrem navenek ke
všem zmíněným skupinám. Jsme přesvědčeni o správnosti zvoleného řešení a věříme, že se podaří v krátkém čase táhnout za jeden provaz.
To co se nyní zdá neinformovanému pozorovateli jako nelogický krok věřím, že bude v budoucnu pozitivně hodnoceno i občany, kteří stadion dnes nevyužívají.
Na cestě k realizaci nové arény nás čekají překážky a rizika, která však většinou u této lokality známe a která se snažíme aktivními kroky minimalizovat. Největším rizikem všech
možných variant a to i námi zvolené je nutnost přesunutí části sportovní činnosti mimo Jihlavu po dobu výstavby. Velmi nás trápí, že bude částečně znehodnocena práce a úsilí mnoha lidí, kteří se přípravě nejen mladých sportovců věnují a bude třeba vyvinout maximální podporu pro zachování jejich činnosti. Věříme však, že nová hala bude i pro ně novým impulsem pro další a kvalitnější sportovní rozvoj a že stojí za to se nyní trochu
uskromnit.
Architektonická soutěž je velkou příležitostí pro nalezení skutečně kvalitního řešení, které vytvoří zajímavý polyfunkční objekt v širším centru města a umožní jeho využití jak pro sportovce, tak i pro občany a uživatele, kteří v lokalitě bydlí, studují či třeba pracují.
Přeji kraji, městu i nám všem, aby se nová multifunkční aréna podařila v co nejkratší době postavit a aby se stala motivací pro další sportovní, kulturní i společenský rozvoj a já Vám slibuji, že proto udělám maximum
.

Úvodní slovo pověřence pro sport Petra Ryšky čtěte přímo zde, prohlášení primátorky najdete přímo zde.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna