Franěk (ANO) vysvětluje záměr nenárokového systému sociálních služeb na Vysočině

První náměstek hejtmana Kraje Vysočina zaslal Občasníku rozsáhlé vysvětlení k Programovému prohlášení Rady kraje Vysočina (více zde). Publikujeme v nezkrácené podobě:

Formulace „stabilní nediskriminační systém“ vychází vstříc poskytovatelům sociálních služeb, kteří potřebují záruky, že nebudou diskriminováni podle právní formy nebo jiného hlediska.

Pavel Franěk s krajskou místopředsedkyní Monikou Obornou

Stabilita je zaručena tím, že kraj má zastupitelstvem schválenou Krajskou síť sociálních služeb Kraje Vysočina a ten, kdo je v ní zařazen, má jistotu, že není vyloučen z možností ucházet se o financování z prostředků kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Použití pojmu nenárokový není snahou kraje vyhnout se financování sociálních služeb na svém území, ale nezbytný vyjádřením významných skutečností. Jednak do systému financování není možné zařadit každého, kdo si založí novou sociální službu nezařazenou v uvedené Krajské síti, protože by jejich financování poškodilo stávající poskytovatele sociálních služeb a bylo na úkor zmíněné stability.

Druhou skutečností je, že stát nezařadil financování sociálních služeb do rozpočtového určení daní pro kraje ani mezi mandatorní výdaje státního rozpočtu a podle zákona o sociálních službách není garantována výše prostředků, které budou krajům rozděleny. Částka, která se pohybuje okolo půl miliardy ročně, je nyní ze státního rozpočtu v souladu se zákonem poskytována jako nenároková a kraj by ji z objektivních důvodů nemohl poskytnout, pokud by poslanecká sněmovna schválila menší objem peněz. Pokud bychom neuváděli, že dotace není nároková, převzali bychom za státní rozpočet garanci, kterou nedokážeme financovat.

Třetím důvodem použití pojmu nenároková je skutečnost, že požadavky poskytovatelů sociálních služeb překračují v řádu stovek milionů schválený objem financí, který se každoročně navyšuje, a nelze jim přislíbit nárok na financování těchto požadavků. Pojem nenárokový byl vždy používán v dotačních pravidlech ministerstva i kraje a nejde o žádnou změnu v přístupu krajské rady. Pokud bude poslanecká sněmovna schvalovat ve státním rozpočtu pro příslušné roky dostatečný objem peněz, není důvod, aby se někdo cítil formulací programového prohlášení ohrožen.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna