Jednatel Dufek porušil usnesení dozorčí rady o počtu stran i ceně Velkomeziříčska

Milan DufekDozorčí radu dceřiné společnosti města Velké Meziříčí Jupiter club čeká kontrola činnosti jednatele společnosti Milana Dufka při výběru tiskových služeb měsíčníku Velkomeziříčsko.

Dozorčí rada je povinna kontrolní činnost provádět řádně, svědomitě a dbale a s respektem k požadavku profesionality při výkonu své činnosti. Pokud by tímto způsobem nepostupovala, jednalo by se o porušení její zákonné povinnosti řádného výkonu kontroly.

Letos na jaře dozorčí rada Jupiter clubu odsouhlasila postup jednatele Jupiter clubu Milana Dufka a uložila mu snížit náklady na tisk měsíčníku:

Jednatel Jupiter clubu Milan Dufek splnil úkol dozorčí rady naprosto obráceně, především nedodržel limit počtu stran měsíčníku:

Zastupitelstvo města teď čeká posuzování kvality práce dozorčí rady společnosti Jupiter club i činnosti jednatele Milana Dufka při řízení městské společnosti.

Především budou zastupitelé posuzovat dodržování zásad řádného hospodáře při výběru tiskárny. Zastupitelé budou nepochybně hodnotit pečlivost, potřebné znalosti, podnikatelské rozhodování, dobrou víru, rozumný předpoklad, informované jednání, jednání v obhajitelném zájmu obchodní korporace i nezbytnou loajalitu.

Pokud budou všechny tyto dílčí zásady zastupiteli odsouhlaseny a veřejně odhlasovány, pak lze bezpochyby takové jednání označit za jednání s péčí řádného hospodáře a jednatel Dufek se nemusí obávat negativních právních důsledků s tím spojených.

 

 

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna