Policie ČR neoznámila kácení stromů v lesoparku Heulos

Dne 31. 3. 2018 Ministerstvo vnitra jako organizační složka státu, resp. Policie České republiky, Policejní prezidium České republiky, jako součást Ministerstva vnitra, nechalo pokácet bez povolení pět stromů (čtyři buky lesní a jeden modřín opadavý) na pozemku v jihlavském lesoparku Heulos, kde stojí školící centrum a ubytování pro Policejní prezidium Policie České republiky. Širší veřejnosti je známé pod označením Hrádek.

Magistrát města Jihlavy jako prvostupňový správní orgán dne 19. 4. 2018 oznámil zahájení řízení z moci úřední o přestupku podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, neboť Policie ČR svým jednáním poškodila nebo zničila bez povolení (ve smyslu § 8 odst. 1 tohoto zákona) dřevinu nebo skupinu dřevin.

Rozhodnutí Magistrátu ze 17. 9. 2018, jímž Policii ČR uznal vinnou ze spáchání uvedeného přestupku, Ministerstvo vnitra rozhodnutím z 5. 12. 2018 zrušilo a věc vrátilo k dalšímu řízení. Také druhé rozhodnutí Magistrátu z 18. 12. 2019, jímž opět Polici ČR uznal vinnou, Ministerstvo vnitra rozhodnutím z 27. 2. 2020 zrušilo a znovu věc vrátilo k dalšímu řízení.

Magistrát uznal Policii ČR vinnou i svým třetím rozhodnutím z 8. 12. 2020, jež však Ministerstvo vnitra rozhodnutím z 9. 2. 2021 zrušilo a řízení o přestupku pravomocně zastavilo. Nepodařilo se totiž prokázat, že pokácených pět stromů nebylo ve stavu, který zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahu (dále „havarijní stav“), pro nějž by nebylo třeba povolení k jejich pokácení (§ 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny).

Dne 1. 4. 2021 oznámil Magistrát zahájení řízení z moci úřední řízení o přestupku podle § 88 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně přírody a krajiny, jehož se Policie ČR měla dopustit tím, že nesplnila ohlašovací povinnost podle tohoto zákona. Konkrétně v rozporu s § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny neoznámila orgánu ochrany přírody do patnácti dnů od provedení kácení (tj. do 15. 4. 2018) podmínky zakládající havarijní stav pokácených dřevin.

Rozhodnutím z 25. 8. 2021 magistrát Policii ČR uznal vinnou ze spáchání přestupku podle § 88 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny (dále „prvostupňové rozhodnutí“). Uložil jí pokutu 50 000 Kč a náhradu nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Krajský úřad Kraje Vysočina odvolání Policie ČR zamítl a prvostupňové rozhodnutí potvrdil. „Podle našich informací je rozhodnutí pravomocné a pokuta byla zaplacena,“ uvedl mluvčí Magistrátu Radovan Daněk.

Primátor Jihlavy Petr Ryška jen stručně potvrdil, že o celé záležitosti ví. „Nemohu ale do správního řízení nijak zasahovat. Samozřejmě mě těší, když úředníci Magistrátu všem měří stejným metrem,“ uvedl primátor Ryška.

Vyjádření Policejního prezidia doplníme, jakmile se jej podaří získat.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů