Návrh HC Logic: velká přestavba zimáku na multifunkční halu s komerčním objektem

Tato varianta vychází z předpokladu, že bude stávající objekt HZS kompletně zbourán, a to včetně odtěžení zmrzlé zeminy pod ledovou plochou (ledová čočka), která na místě nesmí zůstat.

Novostavba Multifunkční Horácké Arény (MHA) řeší výstavbu multifunkční arény pro cca 4100 diváků s potřebným zázemím pro diváky i sportovce.

Na úrovni 2. NP je počítáno se dvěma komerčními plochami á 120 m² (dohromady 240 m²) a ve 3. NP s komerční plochou 660 m².

Tato varianta řeší v 1. NP parking pro 200 osobních vozidel (dohromady se stávající malou halou by tak areál měl 270 parkovacích stání). Vedle haly je uvažováno s výstavbou komerčního objektu na nároží ulic Tolstého a Jiráskova s obestavěným prostorem cca 5000 m3 .

Novostavba umožňuje přímý příjezd návěsů na ledovou plochu. I tato varianta počítá s odkupem a následnou demolicí nárožního objektu v místě křížení ulic Tolstého a Jiráskova. Varianta bude vyžadovat nové stavební povolení.

Parametr haly „počet diváků“ nesplňuje licenční řád extraligy ledního hokeje.

Celkový obestavěný prostor: 130 800 m3 (hala) 5000 m3 (přístavba – komerční objekt)

Ceny:

Multifunkční hala: 458 mil. CZK

Komerční objekt: 20 mil. CZK

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna