Zkouška zastupitelů jako řádných hospodářů: Jihlava nesmí vydělat, jinak vrací dotaci

Zastupitelé Statutárního města Jihlavy projdou zatěžkávací zkouškou řádných hospodářů: budovu bývalého Domova dětí a mládeže v Brněnské ulici nesmí pronajmout za cenu obvyklou. V takovém případě by město Jihlava vygenerovalo zisk v dotovaném projektu rekonstrukce DDM a to by znamenalo vrátit část získané dotace.

Podle znaleckého posudku z roku 2015 je obvyklé nájemné ve výši přes jeden milion korun. Podle znaleckého posudku z roku 2018 je obvyklé nájemné ve výši jen přes osm set tisíc korun.

Pokud ovšem Jihlava získá z nájmu částku přes tři čtvrti milionu korun, bude muset vracet část dotace. Stará budova DDM je totiž stále součástí nedaleké nově opravené budovy DDM. Příjmy za pronájem byly součástí finanční analýzy při podání žádosti o dotaci. Pokud město Jihlava vydělá na pronájmu staré budovy, pak zároveň vrací část dotace za rekonstrukci nové budovy.

O pronájem budovy DDM má zájem Základní škola Meruzalka s vyučovací metodou Montessori, předsedkyní správní rady je nová jihlavská zastupitelka Lenka Mikletičová (Forum Jihlava). Základní škola Meruzalka navrhuje městu Jihlava základní nájemné kolem 250-500 Kč/m2. To by pro město znamenalo příjem přes milion korun, což by znamenalo vratku části dotace.

V komunální jihlavské politice si Lenka Mikletičová klade za cíl profesionalizovat řízení města a pomoci formulovat vizi města i v oblastech vzdělávání, kultury, komunitního života. Dalšími cíli jsou propojování vzdělávacích a kulturních aktivit, zkvalitnění komunikace města s místními organizacemi, prosazování prorodinného přístupu a další.

Na zastupitelku Mikletičovou tak čeká v nejbližší době střet zájmů: bude rozhodovat o pronájmu městské budovy, kterou se také snaží získat pro vlastní firmu, která provozuje základní školu. Zároveň bude muset jako zastupitelka města uplatnit zásadu řádného hospodáře při rozhodování o výši pronájmu městské budovy. Když nabídne vysokou částku jako nájemné, bude muset město Jihlava vracet část evropské dotaci na rekonstrukci budovy.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna