Antimonopolní úřad stále posuzuje Centrální dispečink odtahů

Ředitelství silnic a dálnic již na podzim vyhlásilo veřejnou zakázku na provádění vyprošťovacích a odtahových služeb včetně souvisejících činností a úkonů na dálnicích I. a II. třídy ve správě zadavatele, jakož i provádění služeb centrálního dispečinku odtahů (call centra), to vše nepřetržitě a po celou dobu trvání smlouvy.

Abschleppen von Pannen-/ Unfallfahrzeuge

Nabídku předložila obchodní korporace ÚAMK a.s., AWA 1213 s.r.o. a Spolek odtahových služeb, z. s pod názvem „Centrální dispečink odtahů a záchranných služeb.“ Jde o ryze české obchodní korporace a spolek, jenž mají dlouholeté zkušenosti nejen z odtahů vozidel, ale také s tím souvisejících záchranných prací včetně likvidací kontaminovaných a jiných nákladů.

Celou veřejnou zakázku nyní posuzuje antimonopolní úřad: “ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil v dané věci dvě správní řízení, a to na základě návrhů od dodavatelů Global Assistance a Europ Assistance. Správní řízení byla následně sloučena, vydáno je též předběžné opatření zakazující zadavateli uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Úřad posuzuje zejména otázku, zda nebyl předmět plnění vymezen příliš široce, což ve výsledku znamenalo diskriminaci potenciálních dodavatelů. Správní řízení stále probíhá, prvostupňové rozhodnutí ve věci nebylo dosud vydáno,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.

“ Ředitelství silnic a dálnic ČR vyčká rozhodnutí v právní moci a bude se jím řídit. Naším cílem je efektivní odstraňování nepojízdných vozidel či vraků po nehodách především z dálniční, kde jako na každé rychlostní komunikaci je odstavené vozidlo prakticky vždy potenciální překážkou v bezpečnosti či plynulosti dopravy,“ prohlásil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Jak rychle bude rozhodnutí vydáno není jasté.

“ „Smutně vnímáme současnou situaci, která způsobuje trápení motoristů a působí i značné škody na veřejných rozpočtech,“ uvedl prezident ÚAMK Oldřich Vaníček.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů