Benáček(JVAK): Jak pan Tomanec žertuje

Pan Tomanec v pátečním vydání Jihlavských listů prohlašuje, že klíčové zaměstnance společnosti JVAK zná už léta a do problematiky je ponořen.

Nechť tedy nežertuje a neuvádí v denním tisku lživě, že v JVAK neexistuje žádná zastupitelnost a vše je navázáno jen na ředitele Benáčka – platby, podpisy, pošta, doklady, režimové záležitosti.

Společnost JVAK má vypracované vnitřní směrnice, ve kterých je zastupitelnost jasně popsána, po dobu nepřítomnosti ředitele plní jeho povinnosti výrobní náměstek Ing. Morkus (kterého zná pan Tomanec léta). Bankovní platby jsou navázány na paní Kašíkovou, která má dispoziční práva ke všem účtům. Přístup do datové schránky má paní Kašíková a Ing. Vichrová. Odpovědný zástupce za provozovatele je Ing. Vichrová. Vyjádření připravuje pan Hurda. Podpisy v mé nepřítomnosti mohou tvořit gramotní členové představenstva jako statutárního orgánu. Doklady na mne navázány také nejsou, jsou uloženy v sídle společnosti.  Co jsou „režimové záležitosti“ ví asi jen pan Tomanec. Pravdou je, že jsem osobou pověřenou pro GDPR, a to proto, že jsem absolvoval řádné školení a jmenovalo mne představenstvo společnosti.  

Pan Tomanec věc prezentuje tak, že musí co nejrychleji zajistit řádný chod společnosti. To jako že když JVAK za několik měsíců uzavřel tisíce odběratelských smluv v rámci veřejné služby a zabezpečil dodávku pitné vody a odvod splaškové vody od těchto klientů, bez jediného zásahu pana Tomance, to nebyl řádný chod? Co to tedy bylo? A jak fungovala firma JVAK loni kdy jsem absolvoval čtyřtýdenní kurz angličtiny v zahraničí? Nikdo z představenstva ani dozorčí rady neměl jedinou připomínku k chodu firmy v mé nepřítomnosti.

Dle představ pana Tomance je zajištění řádného chodu společnosti asi to, že se opakovaně domáhal u informatiků města, aby mu proti právně zpřístupnili moji e-mailovou schránku.

Představenstvo JVAK tedy nemusí složitě řešit otázku zálohování dat, protože je dávno vyřešena – používáním serveru města a certifikovaného serveru datového centra pro ukládání účetnictví a osobních dat (odběratelských smluv). Stačilo se jen zeptat, a já bych to předsedovi představenstva za půl minuty opět vysvětlil (jak jsem koneckonců učinil toho památného dne 22.7.2019 před příchodem pana Buriana).

Chápu, že mě pan Tomanec ve společnosti JVAK dlouhodobě nechce, což dal jednoznačně najevo již při výběrovém řízení, také je známo, že si pan Tomanec dlouho brousí zuby na JVAK a jeho zakázky a to minimálně od doby kdy probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavby u projektu FS II. 

Nemusí však plivat na poctivou práci mnoha zaměstnanců JVAK, ani na procesy, které jsou v JVAK nastavené, odzkoušené a funkční už roky.  

Ing. Jiří Benáček

výkonný ředitel

JVAK

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů