Budoucnost jihlavské MHD: změní se linka 4 a vznikne nová linka 41?

dopravní podnikVedení města Jihlavy má k dispozici dokument s návrhy změny tras linek k okamžité realizaci. Pro linku 4 se navrhují tyto změny:

Pro zpřehlednění a zjednodušení provozu je linka rozdělena na dvě, zejména z důvodu rozdílného charakteru jednotlivých oblastí obsluhovaných touto linkou. Jedna samostatná linka bude sloužit pouze pro obsluhu městských částí Hruškové Dvory, Henčov a Heroltice, druhá linka bude sloužit pro obsluhu průmyslové zóny v Hruškových Dvorech.

 Nové trasování linky 4

Trasa linky: Masarykovo nám. – Chlumova – Gorkého – Polenská ul. – Hruškové Dvory – Moravské kovárny – Henčov – Heroltice

Rozsah provozu:

Na lince je zaveden pravidelný intervalový provoz s intervalem 60 minut po celý den v úseku Masarykovo náměstí – Moravské kovárny. Do konečných zastávek Henčov a Heroltice je zaveden interval 120 minut (střídavý provoz). Ve špičkách pracovních dní lze zkrátit interval na 60 minut (spoj zajede do obou obcí). Tento model zhruba odpovídá dnešnímu provozu do těchto městských částí, cestující však získává pravidelně se opakující, zapamatovatelný jízdní řád.

Náklady:

Délka trasy v jednom směru: Henčov 5,8 km, Heroltice 7,4 km; obě 10,8 km.

V dlouhodobějším časovém výhledu se doporučuje vypustit obsluhu vzdálené městské části Heroltice a zkrátit linku pouze do trasy Masarykovo náměstí – Henčov. Obsluhu Heroltic by nově zajistily autobusové spoje veřejné linkové dopravy (VLD) zastavující v zastávce Jihlava,Heroltice,rozc. Tato zastávka se nachází v blízkosti nynější zastávky MHD Heroltice,Švábka. Některé autobusové spoje (zejména školní spoj) je možné vést závlekem i přes zastávku Heroltice ve středu obce, za podmínky finanční účasti města Jihlavy (náklady pokryjí ušetřené finance ze zrušené linky MHD). Pro všechna tato opatření je však nutná tarifní integrace městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy,

Náklady: Ušetří se 3,3 linkokm v jednom směru.

Nová linka 41

Nová linka č. 41 je koncipována jako polookružní, trasována je z Masarykova náměstí do průmyslové zóny v Hruškových Dvorech a zpět. V průmyslové zóně je linka vedena jednosměrným objezdem po průmyslové zóně. Některé spoje je možné ukončit v zastávce Vědeckotechnický park a v potřebném čase vést spoj znovu ze zastávky Moravské kovárny okruhem po průmyslové zóně a zpět do centra města. Odstav autobusů je možné realizovat na parkovacích plochách před firmou Moravské kovárny či přímo v zastávce Moravské kovárny (z centra). Trasa linky: Masarykovo nám. – Chlumova – Gorkého – Pod Ján. kopečkem – Na Vyhlídce – Hl. nádraží ČD – Hruškové Dvory – Moravské kovárny – U Hruškových Dvorů – Tesla – Průmyslová – Průmyslová II – Vědeckotechnický park – Hruškové Dvory – Hl. nádraží ČD – Na Vyhlídce – Pod Ján. kopečkem – Gorkého – Chlumova – Masarykovo nám.

Rozsah provozu: Linka je v provozu ve špičkách pracovních dní a o víkendu, vždy v obdobích střídání pracovních směn v průmyslové zóně. Je vhodné zavést i několik spojů v sedlových obdobích pro vykrytí poptávky a obsluhu zastávek v průmyslové zóně i mimo špičky. Nutné je však vždy koordinovat odjezdy s linkou č. 4 tak, aby vytvářely ve společném úseku stejné časové rozestupy mezi jednotlivými spoji.

Náklady: Dělka trasy v jednom směru: celý okruh 11,1 linkokm, Masarykovo nám. – Vědeckotechnický park 6,7 linkokm, Moravské kovárny –Masarykovo náměstí 6,7 linkokm .

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů