(DOKUMENT) Otevřený dopis zemědělce Koláře občanům Jemnice

Vážení občané města Jemnice,

jménem svým a společnosti ZEOBS, spol. s r.o. si Vám dovoluji předložit tento text jakožto reakci na některé z článků uveřejněných v posledních číslech Jemnických listů a následné rozvíjející se debaty ohledně potenciální výstavby provozů živočišné výroby ve Vaší obci.

Tyto články, diskuze a také příspěvky na sociálních sítích využívají často mylné informace, na jejichž základě občany varují, mnohdy až zastrašují, pokud jde o činnost naší společnosti. Rád bych Vám proto sdělil svůj pohled na věc.

Jak jistě víte, společnost ZEOBS, spol. s r.o. je tradiční zemědělskou firmou v regionu Jemnicka. Zabývá se jak pěstováním polních plodin, tak i živočišnou výrobou, konkrétně chovem prasat. A jelikož zemědělství bylo od nepaměti součástí naší venkovské krajiny, tedy i Jemnicka, je naším záměrem provozovat trvale udržitelné zemědělství, které bude mít pozitivní dopad na krajinu a životy místních obyvatel. Jsme přesvědčeni, že toho můžeme dosáhnout pouze vyváženou rostlinnou a živočišnou produkcí.

Jistě jste mnozí sami vlastníky zahrádek nebo znáte někoho, kdo zahradu má, a víte, že aby byla úroda, je víc než prospěšné jednou za čas hnojit půdu organickými hnojivy, respektive hnojem. Z osobní zkušenosti vím, že nás zahrádkáři z Jemnice a okolí žádají, aby si k nám mohli přijet pro hnůj na svoje záhony, pařeniště či skleníky. Společnost ZEOBS, spol. s r. o. pak na pozemcích, které obhospodařuje, nechce dělat nic jiného než tito zahrádkáři.

Zaznamenávám, mimo jiné, argumenty, že je třeba chránit krásnou
krajinu, ve které tu žijeme. S tím souhlasím, jen si dovolím něco dodat.

Jsem přesvědčen, že je možné skloubit ráz krajiny se zemědělskou činností, a to dokonce ku prospěchu přírody a místních obyvatel. Řešením však určitě není osít půdu tržními plodinami, hnojit pouze průmyslovými hnojivy, používat chemickou ochranu před škůdci a patogeny, sklidit zrna, odvézt slámu do spalovny a tak stále dokola. Při takovém chování ztrácí půda na kvalitě a na schopnosti vázat v sobě nejen živiny, ale i vodu, což je v posledních letech další diskutované téma. Zkrátka a dobře, hnojení půdy organickými hnojivy, které umožňuje právě živočišná produkce, vnáší do půdy živé mikroorganismy, zvyšuje její kvalitu i schopnost zadržovat vodu v krajině. Zemědělec, který několik desítek let nedá na pole, jak se říká, kotouč hnoje, protože nemá jediný kus dobytka, není pro krajinu přínosem. Takovým zemědělcem já být nechci.

Mnohým z Vás je známo, že společnost ZEOBS, spol. s r.o. je součástí širšího uskupení převážně zemědělských společností. S přípravou, realizací a následným provozováním projektů na chov skotu, prasat i drůbeže máme bohatou zkušenost a víme proto, že s uvedením našich farem do provozu došlo vždy ke snížení spotřeby průmyslových hnojiv v dané
lokalitě.

Chov hospodářských zvířat má tedy své velmi pozitivní dopady, a to nejen na půdu, ale i na zaměstnanost a obživu obyvatel. Snad se shodneme, že je lepší konzumovat potraviny z lokálních zdrojů, než potraviny neznámého původu a kvality dovážené mnohdy na vzdálenosti tisíců kilometrů. Důkazem toho je mi poměrně značný zájem o maso z naší podnikové prodejny v Jemnici.

Další pochybnosti, které zaznamenávám, se týkají zápachu, dopravy či
spotřeby vody. Nejsme sice ve fázi, kdy se tyto konkrétní otázky řeší, neboť teprve žádáme o změnu územního plánu, ale ze znalosti věci mohu říci, že každý takovýto projekt je doprovázen posudkem vlivu na životní prostředí. Ten se zaobírá jak vlivem na ovzduší, vodu, dopravu,tak i vlivem na kvalitu života místních obyvatel. Vyjadřují se k němu dotčené orgány státní správy včetně příslušné obce a jejích občanů. Ze zkušenosti své i jiných zemědělců můžu říct, že obecní a krajské úřady vykonávají svoji činnost prostřednictvím svých odborů životního prostředí velmi svědomitě a nastavují nám přísná kritéria pro to, aby provoz vůbec vznikl. V případě realizace pak dohlížejí na jeho další provoz každoročními kontrolami.

Snad poslední výtka, ke které bych se chtěl vyjádřit, je způsob zacházení se zvířaty na farmách, které jejich odpůrci nazývají „velkochovy“.

Stejně jako každý, kdo chce dnes v oboru obstát, používáme pro chov
hospodářských zvířat nejmodernější technologie ustájení, ventilace
i faremního a stájového managementu a dodržujeme pravidla chovu zvířat tak, jak nám je ukládají pravidla platná v celé EU shrnutá do podmínek welfare hospodářských zvířat. Dodržování těchto předpisů kontrolují pravidelně veterináři Státní veterinární správy a jejich porušení by mělo citelné následky pro celý náš provoz. Každý druh hospodářského zvířete se nám navíc odvděčí dobrými výsledky pouze v případě, kdy je o něj správně postaráno. Kvalita života hospodářských zvířat je tak už z principu v našem zájmu.

Důležitou otázkou vztahující se k živočišné výrobě je i samotná aplikace organických hnojiv. I v tomto směru se technologie vyvíjejí a dobrou zprávou je, že jsme v letošním roce zakoupili jednu z nejmodernějších
technologií na aplikaci kejdy. Její zásadní výhoda je v samotné aplikaci, kdy hnojivo není vyléváno na povrch pozemku a následně zapravováno, ale aplikace i zapravení jsou provedeny jednou pracovní operací. To eliminuje únik amoniakálního dusíku do ovzduší a zásadně omezuje zápach.


Pokud budete mít další dotazy, rád je zodpovím na e-mailu kolar@rheaholding.cz. Případně mi své otázky můžete položit osobně
na veřejném jednání, které v této věci připravují zástupci města. Termín jednání je předběžně stanoven na 15. 9. 2021, další podrobnosti najdete na webových stránkách obce.

Děkuji za Váš čas při čtení těchto řádků a přeji Vám pevné zdraví a vše dobré.

S pozdravem
Ing. Josef Kolář
Jednatel ZEOBS, spol. s r.o.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů