(FOTO) Veřejnou zakázku na jihovýchodní obchvat Jihlavy krize nezpomalí

Rada Kraje Vysočina odsouhlasila vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby II/602 Jihlava – JV obchvat, zakázka bude vypsána počátkem května 2020.

„Bylo tak dosaženo další mety v plánovaném harmonogramu tohoto projektu, na který se nám podařilo získat téměř 300 miliónů korun evropských dotací prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. To v tuto chvíli představuje necelou třetinu odhadovaných nákladů na stavbu,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Stavba ochvatu je strategickým projektem, který bude dofinancován z rozpočtu kraje. Jeho realizace není z důvodu financování nijak ohrožena. Zahájení stavby 5,45 km dlouhé a 9,5 metrů široké komunikace je plánováno na říjen letošního roku. Stavba bude trvat dva roky.   

Termín podání nabídek veřejné zakázky na zhotovitele obchvatu byl stanoven na začátek července 2020. Následovat bude její vyhodnocení a výběr dodavatele. Tento proces by měl být ukončen ještě letos v létě. „Pokud vše proběhne bez průtahů nebo jiných komplikací, je harmonogram nastaven tak, že už v říjnu letošního roku mohou v místě trasy obchvatu začít přípravné práce – kácení dřevin, terénní přípravy, vyměřování, vytyčení i příprava staveniště včetně skrývky ornice a zahájení zemních prací,“ popsal radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.

Součástí obchvatu, který propojí silnice II/602 (směr Velké Meziříčí a D1), II/405 (směr Třebíč) a I/38 (směr Znojmo) bude výstavba osmi mostních objektů a tří velkých okružních křižovatek, které vyřeší bezpečné křížení s hlavními silnicemi. Velká okružní křižovatka vznikne na hraně současného křížení II/523 a I/38 v místě Jihlavany nazývaným V Ráji, další okružní křižovatka je naplánována na silnici II/405 u odbočky na Puklice, tedy zhruba v polovině trasy nového jihovýchodního obchvatu, a třetí okružní křižovatka je naprojektována při vyústění obchvatu na II/602 u Helenína. Stavbě bude předcházet řada přeložek inženýrských sítí, u Pístova projekt počítá i s prodloužením stávající protihlukové stěny.

Po dokončení stavby II/602 Jihlava – JV obchvat a již budovaného obchvatu Velkého Beranova bude vytvořen základní komunikační systém ve směru jihovýchod-západ jihlavské aglomerace, který ochrání centrum krajského města před významným podílem tranzitní dopravy.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů