Hluková studie naznačuje překročení limitů výstavbou Baumaxu v Třebíči

Po výstavbě supermarketu Baumax se vzroste dopravní zatížení v místní části Třebíč-Jejkov zhruba na dvojnásobek. Nárůst se týká především ulice Hrotovická, která je hlavní dopravní spojnicí Třebíče s Jadernou elektrárnou Dukovany.

Orientační měření provedené počátkem června na Hrotovické ulici v Třebíči naměřilo hlukovou zátěž 64,8 db. Stalo se tak v dopoledních hodinách, po odpočtu chyby měření byl výsledný hluk o jedinou desetinu pod povoleným limitem.

V lokalitě by měl už brzy vyrůst nový supermarket Baumax. S výstavbou plánuje investor začít už letos na podzim.

Po dokončení výstavby supermarketu Baumax se počítá se skokovým nárůstem dopravy v celé lokalitě. Celková vyvolaná doprava je za současného stavu uvažována na úrovni asi 230 osobních automobilů za den, deset lehkých nákladních vozů za den a pět těžkých nákladních vozů denně (jednosměrně). Po dostavbě Baumaxu (budoucí stav) na úrovni asi 494 osobních aut za den, deset lehkých nákladních vozů za den a pět těžkých nákladních vozů za den (jednosměrně).

Jelikož je současný objekt pro už využíván pro prodejní účely, dospěl orgán územního plánování radnice v Třebíči, že přístavba nových obchodních prostor je přípustná. Co se týče funkčního využití v územně plánovací dokumentaci, nejsou v ní obchodní areály přímo řešeny, ale zároveň nejsou vyloučeny jejich uvedením v nepřípustném využití. Přípustnost celého záměru byla orgánem územního plánování shledána i s ohledem na současnou funkci, kterou prodejní areál plní.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů