Jihlava projektuje nové trolejbusové tratě

Sedm milionů korun vynaložil Dopravní podnik města Jihlavy na projektování trolejbusových tratí v jihozápadní části krajského města. Tím dojde ke zlepšení obsluhy sídlišť U Hřbitova a Telečská. Soubor tratí je obecně známý jako Jihozápadní trolejbusová tangenta.

Jihozápadní trolejbusová tangenta umožní také vznik nových přepravních vztahů : spojení záchytného parkoviště P + R s oblastí nemocnice, stávajícího autobusového nádraží, budoucího centrálního dopravního terminálu, nákupní a zábavní zóny a průmyslové zóny Bedřichov.

Jedinou zcela novou trasou Novostavba trolejbusové trati v ul. Seifertova a U Hřbitova s cílem zokruhovat
trolejbusovou dopravu včetně sídliště v ulici U Hřbitova navázáním na stávající provoz trolejbusové dopravy v ulici Seifertova od ulice Žižkovy po ulici Ke Skalce.

V ulici U Cvičiště dojde k modernizaci stávající trolejbusové trati a od křižovatky ulic U Cvičiště – Žižkova směrem k ulici Rantířovská na točně u čerpací stanice Tank ONO vznikne nová trolejbusová trať.
V ulici U Hřbitova vznikne nová trolejbusová trať, která naváže na stávající trolejbusovou
trať v ulici Seifertova, odbočující do ulice Ke Skalce.
Jihozápadní část města je v současné době obsluhována z větší části výrazně autobusovými
linkami MHD, přičemž po ulici Hradební od křižovatky u City Parku po odbočení z ulice
Hradební do ulice Žižkova a dále ulicí Žižkova od křižovatky s ulicí Seifertovou po
křižovatku s ulicí Ke Skalce trolejbusová doprava vůbec není provozována.

Realizací částí Jihozápadní trolejbusové tangenty dojde podle představ Dopravního podniku města Jihlavy k optimalizaci bateriového managementu parciálních trolejbusů a vytvoření předpokladů pro další možnosti prodloužení linek MHD obsluhovanými parciálními trolejbusy do rozvojových lokalit pro bydlení podél ul. Buková, Rantířovská a Pelhřimovská.

Prodloužení trolejbusové trati v ul. Seifertova umožní za současného nasazení parciálních trolejbusů přetrasování stávajících trolejbusových linek D, F do nové trasy přes ul. Seifertova a U Hřbitova. Dojde tak k výraznému zlepšení dopravní obsluhy sídlišť v ul. U Hřbitova a Telečská (dopad na cca 1 500 obyvatel). Součástí projektu je vznik dvou nových zastávek MHD.

Rekonstrukcí stávající trolejbusové trati v ul. Žižkova od ul. Ke Skalce po ul. U Cvičiště je podmíněn vznik vyhrazeného jízdního pruhu pro prostředky MHD v úseku od zastávky MHD „Žižkova“ po zastávku „U Hřbitova“. Před realizací vyhrazeného jízdního pruhu musí dojít k rekonstrukci trolejbusové trati (nová poloha jízdních pruhů má vliv na polohu trolejbusové dráhy).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů