Konkurenční boj o wifi stožár mezi Jaronetem a Starnetem řeší soud v Třebíči

Tvrdý konkurenční boj internetových providerů zuří ve Valči u Třebíče. Lokální poskytovatel internetových služeb Jaronet koupil prostřednictvím sesterské společnosti Jaronet reality pozemek s telelekomunikačním stožárem na kterém jsou umístěny antény konkurenčního poskytovatele internetu Starnet.

Mezi oběma firmami jde v podstatě „klasický“ spor mezi vlastníkem pozemku a podnikatelem provozujícím veřejnou komunikační síť v souvislosti s omezením vlastnického práva vlastníka nemovitosti, o kterém přísluší rozhodovat příslušnému stavebnímu úřadu v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem.

Okresní soud dovodil, že záměrem firmy Jaronet reality je nepochybně vynutit povinnost vyklidit předmětný pozemek od anténních stožárů včetně antén a technologie potřebné k provozu veřejné komunikační sítě, tedy odpojit ji od této sítě a zamezit jejímu provozování konkurenční firmou Starnet.

Podle okresního soudu tak bylo jádrem sporu, zda je žalovaná jako podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť oprávněna provozovat na cizí nemovitosti telekomunikační rozvody jako součást veřejné telekomunikační sítě. K podobným rozhodnutím je ale kompetentní stavební úřad ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem.

Žalovaná firma Starnet upozornila vznesla námitku nedostatku pravomoci soudu právě s ohledem na kompetenční spor s místně příslušným stavebním úřadem, který by měl spor rozhodnout.

Stavební úřad ale soud upozornil, že nebyla podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu ve věci užívání stavby telekomunikačního stožáru. Podle stavebního úřadu firma Starnet užívá prostor bez náležitých oprávnění, neboť nebyla předložena nájemní smlouva, smlouva o služebnosti, či jiný užívací titul a z tohoto důvodu stavební úřad není věcně ani místně příslušný takový spor rozhodnout. 

Firma Jaronet reality se u Okresního soudu v Třebíči domáhá uplatněného nároku tzv. vlastnickou žalobou (žalobou na odstranění věcí z pozemku žalobkyně), na základě níž požaduje „odstranění veškerých věcí nacházejících se v dotčeném objektu a na dotčeném stožáru“). Z obsahu spisu i z vyjádření stavebního úřadu vyplývá, že žalovaná firma Starnet v řízení nepředložila nájemní smlouvu, smlouvu o služebnosti ani jiný užívací titul.

Zatím ve sporu nepadl ani nepravomocný soudní verdikt.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů