Kraj Vysočina podpoří problematický projekt vysokoškolského kampusu

Vysoká škola polytechnická Jihlava má projekt na výstavbu nových kolejí. Vyrostou do čtyř let na Fritzově ulici v Jihlavě v sousedství okresního soudu, na rozvojových pozemcích ve vlastnictví školy.

VŠPJ

Podle připomínek členů architektonické komise města Jihlavy stavba neodpovídá měřítkem, tvarem ani umístěním na pozemku okolní struktuře zástavby. Objekt je navržen na „zelenou louku“ bez jakýchkoli návazností na městské okolí, tvoří spíš bariéru v území než městotvorný prvek, nereaguje na logické a přirozené pěší vazby směrem k VŠPJ a do centra města. Komise městských architektů proto doporučuje umožnit prostup veřejnosti skrz budovu například formou pasáže a do parteru situovat společenské prostory kolejí. Celkový koncept předložené územní studie vnímá městská komise jako kvalitní.

Komise doporučuje zaměřit se ještě více na dořešení detailů v jižní části řešeného území, zejména lépe zkoordinovat územní studii s návrhem parteru Horácké multifunkční arény a jeho předprostoru.

Dále pak přehodnotit řešení náměstíčka mezi Sokolem, VŠPJ a Vyšší policejní školy s ohledem na jeho budoucí funkci, kdy tudy nepovede hlavní pěší tah na autobusové nádraží.

VŠPJ

Komise doporučuje zachovat co největší podíl vzrostlé zeleně, alej v Tyršově ulici je cenný městotvorný prvek, a doplnit ho co největším množstvím další zeleně.

Dále doporučuje zvážit možnost rychloobrátkového parkování pro vyzvedávání dětí ze Sokola v koordinaci s dopravním řešením u Horácké multifunkční arény a plánovanou dopravní koncepcí města.

Také je třeba pracovat se zakomponováním památníku 50. létům do tohoto prostoru.

První etapa výstavby pětipodlažního moderně designovaného objektu počítá s kapacitou 200 lůžek. Stavba za více než 300 miliónů korun čeká na přidělení ministerské dotace, Kraj Vysočina projekt podpoří 90 milióny korun. „Je pro nás důležité pomoci vysoké škole se zkvalitněním nabídky moderního a funkčního ubytování pro studenty i akademické pracovníky, zvýšit její konkurenceschopnost, podpořit její dlouhodobé fungování. Mimo jiné dojde i k smysluplnému využití rozvojového prostoru v blízkosti vysoké školy,“ upozornil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.   

Projekt nových vysokoškolských kolejí je připraven jako dvouetapový s tím, že každou z etap je možné realizovat samostatně dle potřeb a aktuálních možností investora. Objekt je navržen jako zelený s popínavými rostlinami na bocích konstrukce, na střeše zeleň, která mimo jiné částečně pomůže s hospodařením se srážkovými vodami. K dispozici zůstane více než čtyřicítka parkovacích míst.

Podle informací vedení Vysoké školy polytechnické Jihlava pro ubytování studentů nyní škola disponuje cca kapacitou 160 lůžek ve vlastních nebo pronajatých objektech. Vybavení, zabezpečení i technický stav budov jsou téměř na hranici životnosti.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina už loni rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt „Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2022 – 2026 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce“ s celkovou podporou 27 325 000 Kč, v letošním roce má být uvolněno 5 150 000 Kč.


„Kraj vnímá VŠPJ jako strategického partnera jak v oblasti regionálního rozvoje, tak v oblasti školství i při posilování konkurenceschopnosti celého Kraje Vysočina. To dokládá dosavadní bohatá a úspěšná spolupráce v oblastech nejen vzdělávání, ale i podpory výzkumu, vývoje a inovací a prohlubování spolupráce s aplikační sférou, firmami a výzkumnými organizacemi v regionu. V současnosti se společně zaměřujeme na zmírňování odlivu mladých a kvalifikovaných lidí z regionu,“ doplnila Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů