Nájemce Obecníku podniká z bydliště starosty Kaminarase

Obecník je dům na náměstí ve Velkém Meziříčí. V domě s nejkrásnějšími sgrafity ve městě býval kdysi obecní pivovar. V 19. století, kdy už město pivo dávno nevařilo, stal se Obecník centrem kulturního a společenského života. V přízemí sídlila městská spořitelna. V sále v 1. patře se konaly různé přednášky, koncerty a plesy. Rovněž se zde hrálo ochotnické divadlo. Ve dvoře měl poč. 20. století tělocvičnu Sokol. Bývala zde též městská šatlava. Centrem kulturního života byl Obecník až do poloviny 20.století.

Od října začne v Obecníku působit nový nájemce, společnost Filda gastro. Společnost vznikla před necelým měsícem se základním kapitálem dvacet tisíc korun. Překvapivě se společnost Filda gastro usídlila v obytném domě, kde hned dvě bytové jednotky vlastní starosta Alexandros Kaminaras.

Jednatelem společnosti Filda gastro je bratr starosty Kaminarase, Fillipos Kaminaras.

Obecník začne společnost Filda gastro naplno provozovat až od jara. Výše nájemného 1. 300,- Kč/m2/rok za restauraci a 500,- Kč/m2/rok za kuchyň a technické zázemí. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2025 s tím, že nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude od 1. 1. 2026 nájemní vztah automaticky pokračovat, a to již jako nájem uzavřený na dobu neurčitou.

Radní města Velké Meziříčí schválili provedení rekonstrukce, resp. provedení stavebních úprav pronajatých nebytových prostor potřebných pro účely zřízení restaurace a pohostinství pro veřejnost nájemcem, přičemž nájemce se zavazuje předpokládané stavební úpravy v jednotlivých etapách pronajímateli před jejich provedením blíže specifikovat a předložit mu postupně k odsouhlasení konečné verze jednotlivých etap stavebních úprav.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů