Nedostatek pediatrů nahradí Kraj Vysočina péčí v nemocnicích

Velkým problém zdravotnictví na Vysočině je, že početně silná generace lékařů začíná opouštět zdravotnický systém. Současná věková skladba poskytovatelů primární péče ukazuje na problém velkého počtu lékařů ve věkové skupině nad 55 let napříč obory primární péče.

Kraj Vysočina tento problém vnímá a bez dalších koncepčních kroků nebude tato péče v nadcházejících letech, zejména v menších městech a periferních oblastech regionu zajištěna. Největší problémy očekává Kraj Vysočina kolem roku 2024.

Kraj Vysočina plánuje posílení úlohy nemocnic, které se po dobu výpadku lékařů primární péče stanou hlavním nárazníkem pro pacienty.

Kritickou situaci ve zdravotnictví Vysočiny popisuje a´ktualizace Strategického plánu rozvoje zdravotnictví, který ale Kraj Vysočina odmítá komentovat.

„Strategický plán rozvoje zdravotnictví…  v jeho aktualizaci patří ještě do kategorie pracovních materiálů. Komentovat jej bude možné po finalizaci a projednání v příslušných orgánech kraje,“ vzkázala mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

„Pokud máte pracovní materiál od někoho ze zdravotní komise, pak ideálně požádejte o komentář tuto osobu,“ dodala mluvčí Kraje Vysočina.

Je nutno zdůraznit, že zásadní vliv na zajištění zdravotní péče má zdravotní pojišťovna, která je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím smluvních poskytovatelů, kteří tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny.

Kraj Vysočina nemá žádné kompetence či pravomoci, aby se mohl na tvorbě této sítě podílet. Jedinou možností kraje jak ovlivnit síť, je v rámci výběrového řízení na uzavírání smluvních vztahů mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb v ambulantní péči podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů