Nejvyšší správní soud řeší rezidenci Na Skalce v Humpolci

Nejvyšší správní soud se bude přednostně zabývat soudním sporem o výstavbu bytového domu Na Skalce v Humpolci.

Městský úřad v Humpolci (stavební úřad) rozhodl dne 9. 5. 2019 o umístění stavby (bytového domu Na Skalce) ve vzdálenosti asi šesti metrů od rodinného domu žalobců a tří metrů od hranice jejich pozemku. Žalobci podali proti tomuto rozhodnutí odvolání, které žalovaný zamítl dne 1. 8. 2019. Žalobci se proti rozhodnutí žalovaného bránili žalobou. Krajský soud v Českých Budějovicích nejdříve přiznal žalobě odkladný účinek a následně ji zamítl rozsudkem ze dne 26. 3. 2020. Žalobci podali proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost. Současně s podáním kasační stížnosti požádali o přiznání odkladného účinku.

Stěžovatelé odůvodnili návrh na přiznání odkladného účinku tím, že na základě územního rozhodnutí již bylo zahájeno řízení ve věci žádosti o stavební povolení. Vydáním stavebního povolení a zahájením stavby by vznikl nevratný stav, který by podstatně zhoršil kvalitu života stěžovatelů. Tím by jim vznikla nepoměrně větší újma než jiným osobám. Podle § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, nemůžou navíc stěžovatelé uplatňovat v řízení o vydání stavebního povolení námitky, které mohli uplatnit v řízení o umístění stavby.

Námitky, které stěžovatelé vznášejí i v kasačním řízení, se týkají zejména umístění stavby v těsné blízkosti jejich pozemku. Stěžovatelé poukázali na to, že krajský soud jejich návrhu na přiznání odkladného účinku vyhověl, a důvody pro přiznání odkladného účinku nadále trvají.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů