Nepovolená amatérská archeologie skončila zabavením detektoru kovů

Jarní počasí láká do přírody i hledače pokladů. Detektor kovů je pro hledače pokladů skvělý způsob, jak se zapojit do amatérské archeologie. 

Průzkum pomocí detektorem kovu je pro úřady metodou archeologického výzkumu. Činnost detektoráře, který se cíleně vypraví do terénu se záměrem hledat archeologické nálezy (bez ohledu na jejich druh), vybaveného pro účely jejich hledání detektorem kovu, je prováděním archeologického výzkumu.

Podle zákona státní památkové péči je oprávněn k provádění archeologických výzkumů Archeologický ústav Akademie věd České republiky.

Ministerstvo kultury může na žádost v odůvodněných případech po dohodě s Akademií věd České republiky povolit provádění archeologických výzkumů vysokým školám, pokud je provádějí při plnění svých vědeckých nebo pedagogických úkolů, muzeím nebo jiným organizacím, popřípadě fyzické osobě, které mají pro odborné provádění archeologických výzkumů potřebné předpoklady.

Pokutu až čtyři miliony korun může dostat ten, kdo provádí archeologické výzkumy bez úředního souhlasu. Může dokonce přijít i o předměty, které sloužily k páchání trestné činnosti.

Nejznámějším případ nepovolené archeologie se zabavením detektoru kovů se odehrál v Olomouckém kraji.

“ Správní orgán zahajoval řízení o přestupku dle § 39 odst. 2 písm. g) zákona o státní památkové péči na základě oznámení, které podala Policie ČR. Jestliže je obviněný uznán vinným ze spáchání přestupku, je mu ukládána pokuta a náklady řízení ve výši 1 000 Kč. Jestliže Policie ČR předá správnímu orgánu detektor, který obviněný policii odevzdal, správní orgán z důvodu omezení možnosti obviněného páchat další přestupky, tj. provádět detektorem kovu neoprávněný archeologický výzkum, ukládá vedle pokuty sankci propadnutí detektoru kovu, který byl použit při spáchání přestupku. Jde o obvyklý postup u daného typu přestupku, kdy cílem má být ztížení možného opakování sankcionované činnosti,“ uvedla mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů