Piráti Vysočina hledají volebního stratéga krajské kampaně za sto dvacet tisíc

Krajské sdružení Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na spolutvůrce a poradce pro tvorbu strategického
plánu pirátské volební kampaně pro volby do Kraje Vysočina 2024. Piráti poptávají odborníka na cílení a
tvorbu politické kampaně a její strategie. Hlásit se mohou fyzické i právnické osoby.

Požadavky Pirátů jsou nemalé:
● Zkušenosti v politickém marketingu – komplexní tvorba kampaní, tvorba strategií kampaně či PR a
marketingových strategií
● Odbornost v určování cílení kampaně
● Zkušenost se zadáváním průzkumů veřejného mínění
● Odbornost v oblasti testování hlavních a vedlejších hesel kampaně a témat
● Zkušenosti se strategickým řízením střednědobé kampaně
● Znalost politického prostředí v Kraji Vysočina a pirátské politiky na Vysočině stejně tak znalost na
politiky Pirátů na celostátní úrovni
● Soulad s pirátskými hodnotami

Volební strategii žádají Piráti dodat do měsíce od podpisu smlouvy s nabídkou odměny sto dvaceti tisíc hrubého ve dvou splátkách: polovinu při představení návrhu a zbývající polovinu při schválení schválení strategie výkonným orgánem,. Termín pro předání finální strategie se zapracováním připomínek jsou tři měsíce od podpisu smlouvy. Nad rámec dodávky strategie hodinová mzda za online či fyzické konzultace, při dohledu nad exekucí strategie nebo v případně úprav strategie dle aktuálního vývoje. To vše v hodinové sazbě patnáct set korun, s výhradou nedoplatit zbylou polovinu odměny, pokud nedojde ke schválení prvotního návrhu strategie zodpovědným orgánem i po vypořádání připomínek

Piráti očekávají systematickou definici cílových skupin, definici potřeb, specifikaci komunikačních kanálů a velikost skupiny. A také nastavení měřitelných indikátorů (KPI), které umožní průběžně ověřovat, že kampaň funguje/nefunguje.

Dlouhodobě Piráti očekávají dohled nad průběhem kampaně a její případné korigování na základě aktuální situace.

Pro první kolo (přípustnost uchazečů pro pohovor) mají Piráti nastavena hodnotící kritéria takto:
Odbornost – 25 %
Reference – 25 %
Návrh postupu – 40 %
Motivace – 10 %


Při osobním pohovoru v druhém kole výběru jsou kritéria stanovena takto:
Referenční kampaně – 30 %
Znalost programu, principů a fungování Pirátů – 10 %
Orientace v politické situaci ČR a v Kraji Vysočina – 10 %
Návrh postupu pro tvorbu strategie 30 %
Celkový dojem – 20 %


V případě, že bude představeno několik kvalitativně srovnatelných nabídek, rozhodne ve druhém kole
výběrového řízení nabídková cena. Piráti si vyhradili právo zveřejnit základní parametry nabídek a dále
poskytnout celý obsah nabídky jednotlivým členům a osobám, které o to požádají z důvodu veřejné
kontroly. A také právo zveřejnit úplnou nabídku vybraného uchazeče. Hodnotící komise bude max. pětičlenná.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů