Radní Jihlavy vytvořili precedens u sociálního bydlení

Nájemkyně sociálního bytu s dluhy za bydlení tvrdila úředníkům, že se „stěhovat nebude“. Radní města jí prodloužili nájem sociálního bytu města o další rok.

Ve složité sociální situaci se ocitla klientka vedená v evidenci odboru sociálních věcí jihlavského Magistrátu. Odbor sociálních věcí s klientkou od roku 2020. V rámci projektu rychlého zabydlení osob „Housing First“, kterého se jmenovaná v roce 2019 zúčastnila, byt nezískala. Problematika neplacení nájemného a souvisejících nákladů spojených s bydlením byla s klientkou řešena úřední cestou.

domek


Nevyrovnané závazky vůči statutárnímu městu byly částečně vyřešeny prostřednictvím přiznaného finančního příspěvku z projektu Nadace AGROFERT, zbývající část dluhu bude hrazena v rámci sjednaného splátkového kalendáře. Klientka byla opakovaně odborem sociálních věcí upozorňována na skutečnost, že nájemní smlouvy v bytech pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci jsou uzavírány na dobu určitou, maximálně však na dobu jednoho roku s možností následného prodloužení o jeden rok a zároveň na nutnost projevit vlastní iniciativu při hledání nového stabilního bydlení.

Klientce byly odborem sociálních věcí předloženy nabídky bytů v privátní sféře. Jmenovaná uvádí, že se s pronajímateli nedohodla a nabízené byty jsou nad její finanční možnosti.

Podle informací ekonomického odboru jihlavského Magistrátu je jmenovaná dlužnicí vůči statutárnímu městu Jihlava. Výše jejích dluhů činí 25.987 Kč, z toho nedoplatek z vyúčtování služeb za r. 2019 z bytu, ve kterém nyní bydlí, 13.561 Kč a neuhrazené nájemné 5/2020 – 7/2020 ve výši 12.426 Kč. Na obě částky byl dne 17. 8. 2020 uzavřen splátkový kalendář, první splátka byla uhrazena.

Byty pro osoby v nepříznivé sociální nebo životní situaci, spojené se ztrátou bydlení nebo s nevyhovujícím bydlením byly vyčleněné usnesením Rady města Jihlavy v  celkovém počtu dvaceti. Přehled bytů byl upravený usnesením Rady města Jihlavy na devatenáct s povinností doplnění v průběhu roku 2020 na počet dvaceti bytů. Nájemní smlouva se dle platného „Mechanismu“ hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Jihlava uzavírá na dobu určitou, maximálně však na dobu 1 roku, s možností následného prodloužení o jeden rok.

Byty takto vyčleněné by měly sloužit občanům krajského města na přechodnou dobu, ve které má klient možnost a časový prostor řešit své bydlení vlastní cestou.

Na prodlužování nájemních smluv by nyní mohli trvat i ostatní žadatelé o byt, i současní nájemci tzv. sociálních bytů. Dále doposud se nepodařilo vyčlenit vhodný byt do počtu 20. Už teď je počet  bytů vzhledem k počtu zájemců nedostatečný a prodloužením nájemní smlouvy se město Jihlava připravilo o další ze sociálních bytů.

Za celé dva roky jmenovaná svoji bytovou situaci nijakým způsobem neřešila, naopak, stále tvrdila, že ona v tom bytě zůstane. S prodloužením o jeden rok souhlasili radní města Jihlavy na podzimní schůzi.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů