Strategie ochrany krajinného rázu (SOKR) definuje Moravskobudějovicko jako oblast, která leží na jihu kraje v zázemí Třebíče, Jaroměřic nad Rokytnou, Moravských Budějovic a Jemnice. Tyto čtyři krajinné prostory jsou od sebe odděleny krajinnými předěly, nejvýraznějšími jižně od